Pierwsze spotkanie regionalne w ramach budowania Strategii Związku OSP RP

6 września 2008 roku w siedzibie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Pomorskiego w Pruszczu Gdańskim, odbyło się pierwsze z pięciu zaplanowanych spotkań regionalnych w sprawie budowania Strategii Związku OSP RP. Podczas spotkania omówiono główne założenia budowanej Strategii: zarządzanie strategiczne, misję stowarzyszenia, obszary działania (ratownictwo, popularyzacja ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa, pożarnicze wychowanie dzieci i młodzieży, działalność artystyczna, kulturalna, oświatowa, kadra, finanse, zasoby, relacje i zarządzanie) oraz wskaźniki realizacji.

W spotkaniu wzięli udział wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP, druh Zygmunt Tomczonek, gospodarz spotkania – prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, druh Stanisław Kochanowski i członek Głównej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP, druh Stanisław Mikulak. Zarząd Wykonawczy Związku OSP RP reprezentowała dyrektor Zarządu, druhna Teresa Hernik.

W spotkaniu uczestniczyli także prezesi i wiceprezesi zarządy oddziałów powiatowych Związku z województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Obecni byli również komendanci gminni oraz osoby pracujące z Młodzieżowymi Drużynami Pożarniczymi.

W wyniku dyskusji poruszono wiele zagadnień związanych z zarządzaniem i usprawnieniem funkcjonowania organizacji, które zostaną przedstawione podczas następnych spotkań strategicznych i uwzględnione w kolejnych etapach opracowywania Strategii Związku OSP RP.

Budowanie Strategii Związku OSP RP odbywa się zgodnie z Programem działania Związku OSP RP na lata 2007-2012, przyjętym przez XII Zjazd Krajowy Związku.


Harmonogram spotkań regionalnych w ramach budowania strategii Związku OSP RP

I. 6 września 2008
Uczestniczą przedstawiciele województw: kujawsko-pomorskiego. pomorskiego i warmińsko-mazurskiego
Miejsce: Pruszcz Gdański

II. 20 września 2008
Uczestniczą przedstawiciele województw: dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego
Miejsce: Wrocław

III. 27 września 2008
Uczestniczą przedstawiciele województw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego
Miejsce: OSP Kębłów ul. Nowa 8 pow. Wolsztyn, woj. wielkopolskie

IV. 4 października 2008
Uczestniczą przedstawiciele województw: łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego
Miejsce: jeszcze nie uzgodnione

V. 18 października 2008
Uczestniczą przedstawiciele województw: lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego
Miejsce: Siemiatycze woj. podlaskie