Prawo

Informacja w sprawie dopuszczenia do użytkowania sprzętu ratowniczego
Informacja w sprawie odpowiedzialności karnej za podpalenia
Podstawowe akty prawne - OSP
Moliwość pełnienia funkcji we władzach OSP i ZOSP RP przez wójt, burmistrzów, prezydentów oraz radnych
Organizacja Pożytku Publicznego
Opinie prawne
Prawnik radzi (artykuły opublikowane w "Strażaku")
Informacja - refundacja kosztów ekwiwalentu pieniężnego wypłaconego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym związanym z powodzią
Informacja w sprawie rozporządzenia dotyczącego badań lekarskich członków ochotniczych straży pożarnych
Informacja o nowelizacji Kodeksu pracy dot. zatrudniania pracowników do wyk. czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Informacja w sprawie finansowania działalności OSP według stanu prawnego obowiązującego od 15 października 2009 r.
Ekwiwalent pieniężny dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym
KRS
Odpis aktualny z KRS ZOSP RP
Ochotnicze straże pożarne zwolnione z akcyzy od węgla zużywanego na swoje potrzeby.
Nowe zasady nabywania uprawnień przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych OSP (informacja z czerwca 2013 r.)
Informacja w sprawie prac parlamentarnych nad nowelizacją ustawy o kierujących pojazdami
Informacja o nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (dot. także kierowców)
Ubezpieczenia KRUS w przypadku prac wykonywanych przez członków OSP w oparciu o umowy zlecenia