Prawo

CIT za 2018 rok składamy już tylko w formie elektronicznej
Sprawozdania finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) i do KAS składane już tylko w formie elektronicznej
Druki RODO
Prowadzenie działalności gospodarczej przez OSP
Opinie prawne
Polityka bezpieczeństwa Związku OSP RP
INFORMACJA W SPRAWIE RODO
INFORMACJA w sprawie ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym według stanu na marzec 2018 r.
Odpis aktualny z KRS ZOSP RP
INFORMACJA w sprawie możliwości sprawowania funkcji w zarządach oddziałów ZOSP RP przez osoby pełniące funkcje publiczne
Informacja w sprawie powoływania przedstawicieli organizacji współpracujących ze Związkiem OSP RP do zarządów oddziałów
Wytyczne w sprawie honorowego członkostwa władz Związku i władz jego oddziałów.
INFORMACJA w sprawie skutków dla OSP nowelizacji Prawa o stowarzyszeniach
INFORMACJA w sprawie rezygnacji z osobowości prawnej przez oddział ZOSP RP
INFORMACJA o możliwości skorzystania przez OSP z uproszczonej formy prowadzenia rachunkowości
Informacja w sprawie finansowania działalności OSP według stanu z listopada 2015 r.
Informacja o nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami
Informacja o nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (dot. także kierowców)
Informacja w sprawie odpowiedzialności karnej za podpalenia
Podstawowe akty prawne - OSP
Informacja w sprawie dopuszczenia do użytkowania sprzętu ratowniczego
Ochotnicze straże pożarne zwolnione z akcyzy od węgla zużywanego na swoje potrzeby.
Prawnik radzi (artykuły opublikowane w "Strażaku")
Informacja - refundacja kosztów ekwiwalentu pieniężnego wypłaconego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym związanym z powodzią
Informacja w sprawie rozporządzenia dotyczącego badań lekarskich członków ochotniczych straży pożarnych
Informacja o nowelizacji Kodeksu pracy dot. zatrudniania pracowników do wyk. czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Ekwiwalent pieniężny dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS