MIEDZYNARODOWE ZAWODY STRAŻACKICH SIKAWEK KONNYCH "TRZEBIATÓW 2008"

Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebiatowie, Urząd Miejski w Trzebiatowie i Starostwo Powiatowe w Gryficach wspólnie z Zarządem Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. zachodniopomorskiego, Zarządem Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gryficach, Zarządem Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Trzebiatowie oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach, mają zaszczyt zaprosić drużyny strażackie z Polski i zagranicy, na kolejną edycję Międzynarodowych Zawodów Strażackich Sikawek Konnych „TRZEBIATÓW 2008”, które odbędą się w dniu 14 czerwca 2008 roku w Trzebiatowie, Gmina Trzebiatów, Powiat Gryficki, woj. zachodniopomorskie.

Tegoroczne zawody znalazły się w Kalendarzu Imprez Programowych Związku OSP RP Propagujących Ochronę Przeciwpożarową!!!

Organizatorzy oczekują na zgłoszenia drużyn w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2008r.. Wymagamy dostarczenia pocztą elektroniczną następujących dokumentów:

 • Zgłoszenie drużyny
 • Oświadczenie kierownika drużyny
 • Ankieta-informacje o drużynie

Oryginały tych dokumentów należy dostarczyć organizatorom zawodów w trakcie odprawy
z kierownikami drużyn, w przeddzień zawodów.

Zgłoszenia należy przesłać na jeden z niżej wymienionych adresów mailowych:
- arekbaniak@wp.pl ; j.kolodynski@wp.pl lub list@osptrzebiatow.pl
Zgłoszenia można też przesyłać pocztą na adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebiatowie,
ul. II Pułku Ułanów 2, 72-320 Trzebiatów
lub na nr faxu OSP Trzebiatów: (091) 3872998 (do godz. 15.30).
W tym roku postanowiliśmy o ustanowieniu wpisowego dla drużyn. Będzie to symboliczna kwota – po 100 zł od drużyny, przeznaczona przez organizatorów na ufundowanie jednych z nagród.
Wpisowe trzeba będzie uiszczać na podane przez organizatora konto, po zakwalifikowaniu drużyny
do zawodów przez Komitet Organizacyjny.
Ze względów organizacyjnych ograniczamy zgłoszenia do maksimum dwóch drużyn z jednej OSP – nie więcej niż 20 osób (2 x 10 osób)!!!
Wszystkie potrzebne materiały można pobrać z oficjalnej strony internetowej Międzynarodowych Zawodów Strażackich Sikawek Konnych „TRZEBIATÓW 2008”: www.osptrzebiatow.pl/sikawki/ .
Drużyny startujące w zawodach powinny posiadać własną sprawną sikawkę konną lub przenośną wraz z zaprzęgiem i osprzętem. Na zawodach Komisja Sędziowska oceni stan sikawki, umundurowania bojowego oraz oceni zaprzęg (oddzielna klasyfikacja), a zadaniem drużyny będzie jak najszybsze wykonanie ćwiczenia bojowego, zgodnie z regulaminem zawodów.

Zawody będą się odbywać w następujących kategoriach:

 • Kobiece drużyny pożarnicze – wg czasów i punktów (oddzielnie sikawki konne i przenośne)
 • Męskie drużyny pożarnicze – wg czasów i punktów (oddzielnie sikawki konne i przenośne)
 • Drużyny Oldboyów (zawodnicy powyżej 45 roku życia) – wg czasów i punktów (oddzielnie sikawki konne i przenośne)
 • Najlepsza drużyna zagraniczna – wg czasów i punktów
 • Drużyna, która pokonała najwięcej kilometrów aby dotrzeć do Trzebiatowa
 • Ocena zaprzęgów – wg punktów
 • Najstarsza sikawka zawodów
 • Najlepsza drużyna z woj. zachodniopomorskiego

Przyjazd drużyn startujących w zawodach w dniu 13 czerwca, w godz. popołudniowych, odjazd
15 czerwca, po śniadaniu. Organizatorzy zapewniają startującym drużynom atrakcyjny pobyt oraz 3 dniowe, bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie w Mrzeżynie, pięknej, nadmorskiej miejscowości w Gminie Trzebiatów.
Na zwycięzców zawodów będą czekały atrakcyjne i wartościowe nagrody!!!
Materiały organizacyjne i informacyjne dotyczące zawodów, tj.: regulamin zawodów, zgłoszenie drużyny, oświadczenie kierownika drużyny oraz ankietę-informację o drużynie można pobrać z oficjalnej strony internetowej zawodów: www.osptrzebiatow.pl/sikawki/
Każdy uczestnik zawodów otrzyma posiłek i napoje w trakcie zawodów oraz dyplom za udział
w zawodach oraz okolicznościowy znaczek zawodów.
Dodatkowych informacji udzielają:

Więcej informacji na temat zawodów na oficjalnej stronie internetowej Międzynarodowych Zawodów Strażackich Sikawek Konnych „TRZEBIATÓW 2008”: www.osptrzebiatow.pl/sikawki/

Serdecznie Zapraszamy!!!

W imieniu Organizatorów:

POMYSŁODAWCA I KOORDYNATOR
ZAWODÓW

Józef KOŁODYŃSKI

PREZES
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
w TRZEBIATOWIE

Arkadiusz BANIAK