Oferta dla „grantobiorców” GCR z lat 2003 i 2004

Dotychczasowi „grantobiorcy” z lat 2003 i 2004 otrzymają nieodpłatnie aktualizacje oprogramowania, szkolenia dla kadry zarządzającej w sytuacjach kryzysowych oraz serwis merytoryczno-techniczny oprogramowania po podpisaniu stosownej umowy.

Do każdego „grantobiorcy” została wysłana korespondencja listowa.

Przypominamy, iż termin składania umów podpisanych jednostronnie w dwóch egzemplarzach do Biura Zarządu Głównego ZOSP RP upływa z dniem 22 października Br.

Wzór umowy można pobrać tutaj.

Szczegółowy opis przedsięwzięci a można pobrać tutaj.

Zakres szkoleń specjalistycznych można pobrać tutaj.

Z tytułu wnoszenia comiesięcznej opłaty abonent otrzymuje świadczenie przez Wykonawcę serwisu merytoryczno-technicznego. Zakres szczegółowy wspomagania merytoryczno-technicznego dla Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego można pobrać tutaj.