VI Międzynarodowe Sympozjum Grupy Państw Naddunajskich CTIF 2005

W dniach 18-20 marca 2005 r. w Mysłowicach odbyło się 4. Międzynarodowe Sympozjum Grupy Państw Naddunajskich CTIF. Organizatorem spotkania był Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Pomocy organizacyjnej udzielili:
- Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach,
- Śląska Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
- Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Śląskiego.
W Sympozjum wzięły udział delegacje reprezentujące związki pożarnicze z: Chorwacji, Słowenii, Węgier, Słowacji, Czech, Niemiec, Austrii i Polski. Mimo wcześniejszego potwierdzenia udziału nie dojechała delegacja z Serbii i Czarnogóry.
W Sympozjum uczestniczył również wiceprezes CTIF Ralf Ackermann.

Uczestnicy spotkania wygłosili referaty przygotowane według wytycznych opracowanych przez zespół roboczy Grupy Państw Naddunajskich. Wystąpienia zawierały informacje na temat m.in. struktur poszczególnych związków pożarniczych, sposobów finansowania OSP, porozumień zawieranych przez organizacje pożarnicze, funkcjonowania komitetów narodowych CTIF.
Ponadto wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej prof. Marek Trombski przedstawił referat prezesa Zarządu Głównego Waldemara Pawlaka na temat: „Możliwości wykorzystania środków finansowych Unii Europejskiej na zakup wyposażenia i samochodów pożarniczych dla OSP”.
Podczas Sympozjum padło wiele propozycji dotyczących CTIF i działania grupy państw naddunajskich np.:
- CTIF powinien być nadrzędną organizacją reprezentującą interesy straży pożarnych na forum Unii Europejskiej.
- CTIF powinien dysponować większym budżetem.
- Działalność CTIF powinna być koordynowana przez specjalnie powołane do tego celu biuro.
Wiceprezes CTIF Ralf Ackermann przekazał cenne informacje o działaniach Unii Europejskiej, które dotyczą ważnych dla naszego środowiska kwestii. Zwrócił uwagę na konieczność śledzenia prac poszczególnych komisji Parlamentu Europejskiego. Pokreślił, że dzięki pomocy europarlamentarzystów można odpowiednio wcześnie interweniować w przypadku niekorzystnych uregulowań prawnych.

Mimo że pobyt w Mysłowicach trwał zaledwie kilka dni, uczestnicy konferencji mieli okazję nie tylko wspólnie pracować, ale również odpoczywać. Zaszczyt podejmowania tak wspaniałych gości przypadł w udziale Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogrodzieńcu. Uczestnicy Sympozjum zapoznali się również z historią pożarnictwa w Polsce, zwiedzając Centralne Muzeum Pożarnictwa.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie Sympozjum.

Monika Karłowicz
Dział Programowo-Szkoleniowy
Biura ZG ZOSP RP

Referat Prezesa ZG ZOSP RP (ściągnij)
Referat delegacji chorwackiej (ściągnij)
Referat delegacji słowackiej (ściągnij)
Referat delegacji słowieńskiej (ściągnij)
Referat delegacji węgierskiej (ściągnij)
Referat delegacji niemieckiej (ściągnij)
Referat delegacji austriackiej (ściągnij)