KRS

Informacja na temat uzyskiwania odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego
dotyczących Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie

ściągnij wniosek o wydanie odpisu z KRS

Odpisy z KRS uzyskuje się w placówkach Centralnej Informacji KRS. Centralna Informacja pobiera opłaty za udzielanie informacji oraz wydawanie wyciągów, odpisów i zaświadczeń. Podstawa prawna Art. 4 ust 4. ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 1997 r. Nr 121 poz. 769 z późn. zm.).

Wpłat należy dokonywać na poniższy rachunek bankowy:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro Finansowo-Administracyjne
Aleje Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
Kredyt Bank S.A. IV O/Warszawa
85 1500 1777 1217 7004 1889 0000

W przypadku składania wniosku bezpośrednio w oddziale Centralnej Informacji, należy dołączyć do niego oryginał dowodu wniesienia opłaty na ww. konto bankowe, lub w przypadku korespondencyjnego składania wniosku w centrali Centralnej Informacji, należy dołączyć oryginał lub kopię dowodu wpłaty (podstawa prawna - § 17 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2000 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego opublikowanego w Dz.U. Nr 117, poz. 1238).
Wnioski do Centralnej Informacji KRS należy składać na urzędowych formularzach, których wzory stanowią załączniki do ww. rozporządzenia. Wzory formularzy można uzyskać w siedzibach jednostek organizacyjnych Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, a także ściągnąć ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl).

Za wydawanie odpisów, wyciągów, zaświadczeń, pisemnych informacji z Krajowego Rejestru Sądowego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego pobiera się następujące opłaty:
1) za odpis pełny z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru dłużników niewypłacalnych, wydany na wniosek o wydanie odpisu pełnego - 60 zł,
2) za odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców, z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz z rejestru dłużników niewypłacalnych, wydany na wniosek o wydanie odpisu aktualnego - 30 zł,
3) za wyciąg z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz wydany na wniosek o wydanie wyciągu dotyczący działu 1 - 10 zł, a za każdy następny dział - 5 zł,
4) za zaświadczenie z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz z rejestru dłużników niewypłacalnych, wydane na wniosek o wydanie zaświadczenia - 15 zł,
5) za pisemną informację z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej na wniosek o wydanie pisemnej informacji - 5 zł.

Najczęściej uzyskiwanym odpisem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP jest odpis aktualny z rejestru stowarzyszeń. W załączeniu do niniejszej informacji dołącza się wypełniony wzorcowy wniosek o uzyskanie odpisu aktualnego z rejestru stowarzyszeń ZOSP RP, w którym jako wnioskodawca wpisany jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie. W przypadku gdy starającym się o uzyskanie odpisu będzie któryś z oddziałów Związku odpowiedniej zmianie powinny ulec pozycje 1 - 7 wniosku.

Więcej informacji na stronie: www.ms.gov.pl pod zakładką "Krajowy Rejestr Sądowy".

 

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
CENTRALNEJ INFORMACJI KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Lp. Jednostka organizacyjna
Sposób składania wniosków
Adres
1 Centrala Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego
Osobiście,
Korespondencyjnie
ul. Ostrobramska 75 C, 04-175 Warszawa
2 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku
Osobiście
Białystok,
ul. Łąkowa 3
3 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej
Osobiście
Biała Podlaska,
ul. Brzeska 20/22
4 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Bieslku Białej
Osobiście
Bielsko - Biała,
ul. Bogusławskiego 24
5 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
Osobiście
Bydgoszcz,
ul. Toruńska 64 A
6 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Chełmie
Osobiście
Chełm,
Pl. Kościuszki 3
7 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie
Osobiście
Ciechanów,
ul. Mikołajczyka 5
8 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie
Osobiście
Częstochowa,
ul. Rejtana 6
9 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Elblągu
Osobiście
Elbląg,
ul. Pułkownika Dąbka 8/12
10 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Gdansku
Osobiście
Gdynia,
ul. 10 Lutego 24
11 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach
Osobiście
Gliwice,
ul. Kościuszki 15
12 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp.
Osobiście
Gorzów Wielkopolski,
ul. Chopina 52 bl. 15
13 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze
Osobiście
Jelenia Góra,
ul. Wojska Polskiego 2
14 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Katowicach
Osobiście
Katowice,
ul. Lompy 14
15 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu
Osobiście
Kalisz,
ul. Asnyka 56A
16 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Kielcach
Osobiście
Kielce,
ul. Warszawska 44
17 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Koninie
Osobiście
Konin,
ul. Wojska Polskiego 2
18 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie
Osobiście
Koszalin,
ul. Gen. Wł. Andersa 34
19 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Krakowie
Osobiście
Kraków,
ul. Przy Rondzie 7
20 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Krośnie
Osobiście
Krosno,
ul. Wolności 3
21 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Legnicy
Osobiście
Legnica,
ul. Złotoryjska 29
22 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Lesznie
Osobiście
Leszno,
ul. Kasprowicza 1
23 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Lublinie
Osobiście
Lublin,
ul. Garbarska 20
24 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Łodzi
Osobiście
Łódź,
ul. Pomorska 37
25 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Łomży
Osobiście
Łomża,
ul. Polowa 1
26 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu
Osobiście
Nowy Sącz,
ul. Strzelecka 1A
27 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie
Osobiście
Olsztyn,
ul. Partyzantów 70
28 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Opolu
Osobiście
Opole,
ul. Ozimska 19
29 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce
Osobiście
Ostrołęka,
Pl. Bema 10
30 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Pile
Osobiście
Piła,
Al. Powstańców Wielkopolskich 79
31 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim
Osobiście
Piotrków Trybunalski,
ul. Słowackiego 5
32 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Płocku
Osobiście
Płock,
ul. Kilińskiego 10B
33 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Poznaniu
Osobiście
Poznań,
ul. Grochowe Łąki 6
34 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu
Osobiście
Przemyśl,
ul. Konarskiego 6
35 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Radomiu
Osobiście
Radom,
ul. Traugutta 30/30A
36 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie
Osobiście
Rzeszów,
ul. Trembeckiego 11A
37 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach
Osobiście
Siedlce,
ul. Biskupa Świrskiego 26
38 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu
Osobiście
Sieradz,
Al. Zwycięstwa 1
39 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach
Osobiście
Skierniewice,
ul. Mszczonowska 33/35
40 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Słupsku
Osobiście
Słupsk,
ul. Szarych Szeregów 13
41 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach
Osobiście
Suwałki,
ul. Przytorowa 2
42 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Szczecinie
Osobiście
Szczecin
ul. Królowej Korony Polskiej 31
43 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu
Osobiście
Tarnobrzeg,
ul. Sienkiewicza 27
44 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie
Osobiście
Tarnów,
ul. Szujskiego 66
45 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Toruniu
Osobiście
Toruń,
ul. Młodzieżowa 31
46 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu
Osobiście
Wałbrzych,
ul. Słowackiego 11
47 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Warszawie
Osobiście
Warszawa,
ul. Barska 28/30
48 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym we Włocławku
Osobiście
Włocławek,
ul. Kilińskiego 20
49 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym we Wrocławiu
Osobiście
Wrocław,
ul. Grabiszyńska 269
50 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Zamościu
Osobiście
Zamość,
ul. Ormiańska 11
51 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze
Osobiście
Zielona Góra,
ul. Kożuchowska 8