Zgromadzenie Delegatów CTIF

Po raz pierwszy w historii Zgromadzenie Delegatów CTIF odbyło się w przestrzeni wirtualnej za pomocą aplikacji ZOOM. Podczas posiedzenia m.in. wybrano nowego Prezydenta CTIF i trzech Wiceprezydentów.

Zgromadzenie Delegatów CTIF decyduje o głównych działaniach i projektach, które mają być realizowane przez CTIF i jest odpowiedzialne za wybór członków Komitetu Wykonawczego m.in.: Prezydenta, Sekretarza Generalnego, Skarbnika i Wiceprezydentów. Zgromadzenie jest organizowane raz w roku przez jeden z krajów członkowskich CTIF. W bieżącym roku posiedzenie miało się odbyć podczas Międzynarodowych Targów Pożarniczych Interschutz w lipcu 2020 r. w Hanowerze jednak ze względu na sytuacje pandemiczną termin został przesunięty i po raz pierwszy od 120 lat (ponieważ tyle istnieje Międzynarodowy Komitet Techniczny Prewencji i Zwalczania Pożarów – CTIF) odbyło się wirtualnie.

W Zgromadzeniu Delegatów razem z przedstawicielami 29 państw uczestniczyli również przedstawiciele Polski ze Związku OSP RP w osobach m.in. Waldemar PAWLAK, Prezes ZG ZOSP RP oraz z ramienia KG PSP nadbrg. Adam Konieczny – Zastępca Komendanta Głównego PSP.

Po 8 latach stanowisko Prezydenta opuścił Tore Eriksson ze Szwecji, który został teraz Członkiem Honorowym CTIF. Zgromadzenie wybrało zaś nowego Prezydenta - Milana Dubravaca ze Słowenii obecnego Wiceprezydent CTIF. Nowymi Wiceprezydentami zostali: Taina Hanhikoski, Finlandia; Christophe Marchal, Francja i Anatoly Suprunovsky, Russia. Ustępujący Prezydent Tore Eriksson odwiedzał nasz kraj m.in. był gościem Związku OSP RP na XX Międzynarodowych Zawodach MDP CTIF w Opolu w 2015 r.

Pierwsze wirtualne Zgromadzenie Delegatów CTIF zakończyło się pomyślnie! Jezykiem obrad był język angielski. Spotkaniu przewodniczył Sekretariat Generalny CTIF znajdujący się w Lublanie, podczas gdy ustępujący Prezydent poprowadził swoją część ze Szwecji. Techniczne zaplecze było obsługiwane z Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej, a większość przygotowań i prac administracyjnych prowadzili sekretarz CTIF Neza Strmole, sekretarz generalny Roman Sykora, specjalny doradca Dennis Davis i członkowie Komitetu Wykonawczego. Dodatkowymi trudnościami były również różne strefy czasowe w których znajdywali się przedstawiciele krajów członkowskich oraz proces przeprowadzenia wyborów.

Podczas Zgromadzenia omówiono również sprawy związane z budżetem CTIF, planowaną organizacją Międzynarodowych Targów Pożarniczych Interschutz w 2021 r. w Hanowerze oraz Międzynarodowej Olimpiady CTIF w 2022 r. w Celje w Słowenii.

Teresa Tiszbierek