Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Ruszowie u najlepszej MDP

26 czerwca 2021 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Ruszów (gm. Węgliniec, pow. Zgorzelecki, woj. dolnośląskie). To ochotnicza straż pożarna, w której działa najlepsza młodzieżowa drużyna pożarnicza w Polsce - MDP Ruszów to zwycięzcy XI edycji konkursu „Najlepsi z najlepszych” na wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą oraz jej opiekuna w roku 2020. Funkcję opiekunów pełną nieprzerwanie dh Rafał Mesjasz i dh Aneta Dobrzańska.

Zebranie w remizie OSP Ruszów rozpoczęło się odegraniem na akordeonie przez najmłodszego uczestnika hymnu Związku OSP RP. Zebranie otworzył zaś Prezes OSP – dh Janusz Droś, który przywitał przybyłych gości wśród których byli m.in.: dh Teresa Tiszbierek – Wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP, st. bryg. Marek Kamiński - Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP, mł. bryg. Artur Czułajewski - Komendant Powiatowy PSP, Członek Zarządu Powiatu - Ireneusz Owsik oraz Mariusz Wieczorek - Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec.

Rok 2020 był wyjątkowy w życiu Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszowie, która wygraną wpisała się w historię Związku OSP RP. To rok, w którym jako jedyna mogła się poszczycić tytułem „Najlepsi z Najlepszych”. Tytuł został przez nich ciężko wypracowany ale również zobowiązuje do dalszej pracy i rozwoju drużyny. Podsumowując rok 2020, drużyna MDP Ruszów nazwała go „rokiem spełniania marzeń”. Wygraną w konkursie „Najlepsi z Najlepszych” stała się największym sukcesem w historii drużyny i nagrodą za działalność w swojej małej ojczyźnie. Młodzież na laurach nie spoczęła działa prężnie i odnosi kolejne sukcesy m.in. na rozegranych tydzień wcześniej zawodach wojewódzkich.

Spotkanie laureatów Konkursu „Najlepsi z Najlepszych” na wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna odbyło się wprawdzie 11 września 2020 r. w Muzeum Niepodległości w Warszawie ale ich wygrana ma również ogromne znaczenie dla lokalnej społeczności o czym poinformowała dh T. Tiszbierek. Była to również okazja by podziękować wszystkim strażakom i sponsorom tej jednostki oraz rodzicom a także pogratulować najlepszym opiekunom, dzięki którym drużyna nadal działa.

W trakcie zebrania wręczono zasłużonym druhom nadane medale i odznaki Związku OSP RP a członkom młodzieżowej drużyny „Odznaki MDP” oraz upominki. W trakcie zebrania ustępujący zarząd uzyskał absolutorium i dokonano wyborów nowych władz na kolejną pięcioletnią kadencję.

Konkurs „Najlepsi z Najlepszych” na wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna jest skierowany do młodzieżowych drużyn pożarniczych (MDP) z całego kraju. Co roku nagradzana jest najbardziej aktywna i wyróżniająca się MDP, której praca przyczynia się do popularyzowania ochrony przeciwpożarowej i zasad bezpieczeństwa, tradycji ruchu strażackiego, promowania idei wspólnej pracy na różnych płaszczyznach. W roku 2021 zwycięską drużyną została MDP Samborowice z woj. śląskiego.

 

zdjęcia - Janusz Wilk/tekst – Teresa Tiszbierek