Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze CTIF

W ramach przygotowania jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych w dniach 27-29.08.2021 r w Koninie odbędą się zawody sportowo-pożarnicze wg. regulaminu CTIF będącymi eliminacjami ogólnopolskimi do Olimpiady Strażackiej CTIF planowanej w lipcu 2022 roku w Słowenii. Zawody przeprowadzane będą w ścisłym reżimie sanitarnym zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarno-epidemiologicznymi.

Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze MDP CTIF (formuła jednodniowa)

W zawodach udział biorą najlepsze Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze - drużyny dziewcząt i chłopców w wieku 10-16 lat z poszczególnych województw oraz zwycięzcy poprzednich zawodów szczebla krajowego - trzy pierwsze miejsca. 

Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP i PSP (formuła jednodniowa).
W zawodach udział biorą kobiece i męskie drużyny Ochotniczych Straży Pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z regulaminem Tradycyjnych Międzynarodowych Zawodów Pożarniczych (oraz zwycięzcy poprzednich zawodów szczebla krajowego - trzy pierwsze miejsca).

Potwierdzenie udziału drużyn MDP oraz liczbę drużyn OSP w rozbiciu na poszczególne grupy reprezentujące województwa zgłaszane są przez Oddziały Wojewódzkie do 15 maja br.

Zgłoszenie drużyn wraz z załącznikami należy przesłać do 26 lipca br. na adres działu programowego ZG ZOSPR RP: ps@zosprp.org.pl

Załączniki

Zgłoszenie drużyny MDP:

Zgłoszenie
RODO
Oświadczenie/zgoda
Oświadczenie/ubezpieczenie

Zgłoszenie drużyny OSP/PSP:

Zgłoszenie
RODO OSP
RODO PSP
Oświadczenie/zgoda
Oświadczenie/ubezpieczenie

 

Ustalenia ze spotkania zespołu organizacyjnego Ogólnopolskich Zawodów Sportowo-Pożarniczych CTIF w Koninie

Termin zawodów:

- 27.08.2021 r. (piątek) - MDP
- 28.08.2021 r. (sobota) - OSP i PSP

Na zawodach ogólnopolskich wiek zawodników MDP będzie naliczany na dzień zawodów międzynarodowych w Słowenii tj.: 21.07.2022 r.
Prawo startu w zawodach ogólnopolskich czyli dopuszczalny wiek zawodników MDP dotyczy młodzieży urodzonej w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2012 r.

 • Podczas zawodów ogólnopolskich wyjątkowo nie będzie rozgrywana konkurencja musztry.
 • Nie odbędzie się ceremonia otwarcia i zakończenia.
 • Uczestnicy będą mieli zapewniony posiłek po stracie.
 • Organizator nie zapewnia noclegów. Dojazd i ewentualne noclegi w zakresie własnym drużyn. Drużyny chcące skorzystać z bazy noclegowej w Licheniu mogą kontaktować się z dh. Piotrem Maciejewskim z OSP Licheń Stary tel. 603138277, który udzieli pomocy w znalezieniu ewentualnego noclegu.
 • Przed startem wszyscy zawodnicy muszą osobiście zgłosić się do punktu pomiaru temperatury i złożyć oświadczenie COVID.
 • Podczas weryfikacji zawodników w sekretariacie będzie wymagana karta zgłoszenia, oświadczenie RODO, oświadczenie o ubezpieczeniu NNW i dodatkowe oświadczenie opiekuna o braku przeciwskazań zdrowotnych do startu zawodników (zgoda rodzica).
 • Dokumentem niezbędnym przy weryfikacji zawodników jest dowód osobisty lub paszport.

Terminy odpraw z kierownikami/trenerami drużyn:

- 02.08.2021 godz. 18.00 odprawa dla MDP w formie zdalnej (on-line).
- 03.08.2021 godz. 18.00 odprawa dla OSP i PSP w formie zdalnej (on-line).

Na podany przez Oddział Wojewódzki w karcie zgłoszenia drużyny adres e-mail do trenera/opiekuna/kierownika zespołu zostanie przesłany link do spotkania.

 • Podczas odprawy nastąpi losowanie kolejności startów wg województw.
 • Podczas zawodów będą pracowały 2 komisje sędziowskie. Starty drużyn odbędą się na dwóch torach.
 • Start drużyn MDP rozpocznie się o godz. 10:00. Czas dla drużyny na przygotowanie się i jeden start to 25 minut.
 • Oznaczenie zawodników każda drużyna zobowiązana jest zapewnić sobie w zakresie własnym.
 • Drużyna będzie miała możliwość tylko jednego startu przy czym przed startem będzie możliwość zapoznania się ze sprzętem (forma treningu) pod opieką sędziów. Dopuszczona jest możliwość startu zawodników w rękawiczkach jak również będzie stanowisko do odkażenia sprzętu.
 • Zawody odbędą się bez udziału kibiców. Osoby wchodzące na stadion robiące zdjęcia muszą posiadać akredytację.

Harmonogram startu MDP:
10.00-13.00
13.00-14.00 przerwa
14.00-17.00

Harmonogram startu OSP i PSP

9.00- 13.00 – grupa A
13.00-13.30 przerwa
13.30-18.00 – grupa B + PSP

 

Dział Programowy: ps@zosprp.org.pl