Zasady podziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej