Zarząd Wykonawczy XIII kadencji

Do dnia 16.02.2017
  1. Jerzy Maciak - Dyrektor Zarządu Wykonawczego do 24.01.2017  
  2. Wiesław Golański - Zastępca Dyrektora Zarządu Wykonawczego

Od dnia 16.02.2017
1. Wiesław Golański - Dyrektor Zarządu Wykonawczego
2. Krzysztof Szelągowski - Zastępca Dyrektora Zarządu Wykonawczego
3. Marian Zalewski - Zastępca Dyrektora Zarządu Wykonawczego