Zabezpieczenia nocnych lądowań śmigłowców HEMS przez siły i środki KSRG

Zgodnie z ustaleniami na szczeblach ministerstw: Zdrowia oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji, siły i środki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego będą prowadzić operacyjne zabezpieczenia nocnych lądowań śmigłowców HEMS.

W związku z planowanym od początku kwietnia b.r. rozpoczęciem nocnych dyżurów śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zamieszczamy operacyjną „checklistę” schematów zabezpieczenia miejsca lądowania śmigłowców ratunkowych. Przedmiotowa „checklista” dołączona do dokumentacji pojazdu pożarniczego stanowić będzie istotną pomoc dla dowódcy zastępu OSP i PSP realizującego przedmiotowe zadanie i przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa sił i środków odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli na terenie całego kraju.

Zatwierdzoną checklistę można znaleźć pod adresem internetowym http://straz.gov.pl/data/other/zatwierdzona_chackilista.pdf .

Prosimy o umieszczenie powyższej listy w dokumentacji pomocniczej pojazdów pożarniczych, przewidzianych do realizacji przedmiotowego zadania, proponowanej jako zafoliowana, dwustronna kartka formatu A4.