XXXVI finał centralny OTWP rozstrzygnięty

W dniach 7-9 czerwca 2013 r. w Kołobrzegu odbył się XXXVI finał centralny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Honorowy patronat nad finałem objęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki.

Eliminacje centralne składały się z testu pisemnego, zadań praktycznych i finału ustnego. Spośród 97 finalistów eliminacji wojewódzkich z całego kraju najlepsi okazali się:

Grupa I - szkoły podstawowe
I miejsce - Patrycja Sobantka, woj. łódzkie
II miejsce - Adrian Świrszcz, woj. lubelskie
III miejsce - Marek Dytko, woj. lubuskie
IV miejsce - Jan Chyczyński, woj. małopolskie
V miejsce - Mateusz Szost, woj. łódzkie
 
Grupa II - gimnazja
I miejsce - Justyna Kowalczewska, woj. zachodniopomorskie
II miejsce - Patryk Filipczyk, woj. śląskie
III miejsce - Anna Grądzik, woj. mazowieckie
IV miejsce - Piotr Wybult, woj. opolskie
V miejsce - Piotr Ordon, woj. podkarpackie
 
Grupa III - szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce - Mateusz Gil, woj. świętokrzyskie
II miejsce - Wojciech Brachaczek, woj. śląskie
III miejsce - Mateusz Kuzik, woj. łódzkie
IV miejsce - Piotr Puton, woj. mazowieckie
V miejsce - Krzysztof Woźniak, woj. małopolskie

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody, upominki i dyplomy.

Fundatorzy nagród:
Poselski Zespół Strażaków
Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników
FPHU „Mały Strażak” Sp. J. A. Maziarz, L. Gontarz
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wytwórnia Umundurowania Strażackiego w Brzezinach
Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego w Kaliszu
Redakcja pisma „Strażak”
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP

 

Autor zdjęć Anna Świtalska