XX Ogólnopolski Konkurs Radiowy pt. "Strażacy ochotnicy – nie tylko gaszą 2017"

25 maja br. w Warszawie miało miejsce uroczyste podsumowanie organizowanego od 20 lat przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej wspólnie z Polskim Radiem S.A. - Ogólnopolskiego Konkursu Radiowego ”Strażacy ochotnicy – nie tylko gaszą”.

W ciągu 20 lat nadesłano łącznie 966 audycji i reportaży na konkurs, które ukazywały społeczną służbę strażaków ochotniczych straży pożarnych co było owocem dobrej współpracy pomiędzy strażakami OSP i dziennikarzami rozgłośni Polskiego Radia SA., którzy informowali społeczeństwo o społecznej służbie naszych ochotników.

Na XX edycję konkursu nadesłano: 41 audycje i reportaże 28 reporterów z 13 rozgłośni radiowych, w tym za najlepsze reportaże Jury Konkursu uznało i przyznało następujące nagrody:

I nagrodę Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP dh Waldemara Pawlaka i Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. podlaskiego dh Andrzeja Koca - za rep. „Poszliśmy w dym” otrzymała red. Anna BOGDANOWICZ Polskie Radio Rozgłośnia Regionalna w Białymstoku „Radio Białystok” SA. Reportaż poświęcony był strażakom ochotnikom z Ochotniczej Straży Pożarnej Złotoria, którzy z pełnym oddaniem i poświeceniem z narażeniem własnego życia brali udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych podczas pożaru z którego uratowali mieszkańców płonącego budynku.

I nagroda Dyrektora Programu 1 Polskiego Radia SA - za rep. „Cegła po cegle” otrzymała red. Justyna RAPICKA Polskie Radio Rozgłośnia Regionalna w Zielonej Górze „Radio Zachód” SA. Reportaż poświęcony był Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegomiu, która brała udział w działaniach ratowniczo-poszukiwawczych po zawaleniu się kamienicy w Świebodzicach.

II nagrodę Prezesa Zarządu Głównego Związku ZOSP RP i nagrodę Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. lubelskiego - za rep. „Na dobry sen” otrzymała red. Czesława BOROWIK PR Regionalna Rozgłośnia w Lublinie „Radio Lublin” SA. Taką samą II nagrodę Prezesa Zarządu Głównego Związku ZOSP RP i nagrodę Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. małopolskiego - za rep. „Daj włos” otrzymał red. Jan STĘPIEŃ PR Regionalna Rozgłośnia w Krakowie „Radio Kraków” SA.

Jury przyznało również nagrody specjalne:

- Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

- Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- Ministra Cyfryzacji

- Ministra Środowiska

- Minister- Edukacji Narodowej

- Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

- Dyrektora Generalny Lasów Państwowych

- Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Pożarnictwa

- Prezesa Zarządu Fundacji „Edukacja i Technika Ratownictwa”

- Prezesów Zarządów Oddziałów Wojewódzkich Związku OSP RP woj. pomorskiego; kujawsko-pomorskiego; lubelskiego; małopolskiego; podlaskiego; podkarpackiego; warmińsko-mazurskiego i śląskiego

- Prezesa Zarządu Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

- Dyrektor Wytwórni Umundurowania Strażackiego w Brzezinach

- Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

- Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego

Jubileusz był okazją do podziękowania i wręczenia medali i odznaczeń nadanych najdłużej współpracującym ze strażakami ochotnikami dziennikarzom przez władze Związku OSP RP oraz do podziękowania tym osobom, które przez wiele lat tworzyły ten konkurs jak np.: dh Regina Rokita ze Związku OSP RP, Dariusz Kwiatkowski oraz Teresa Martyka Grot z Polskiego Radia SA

W uroczystości wśród wielu gości zaproszonych wzięli również udział członkowie i przedstawiciele ochotniczych straży pożarnych – bohaterowie zwycięskich reportaży OSP Złotoria woj. podlaskie, OSP Strzegom woj. dolnośląskie, OSP Piszczac woj. lubelskie, OSP Malec woj. małopolskie.