XVIII Międzynarodowe Spotkanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych CTIF w Kocevje/Słowenia

W dniach 17-24 lipca 2011 r. w Słowenii odbyło się XVIII Międzynarodowe Spotkanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych CTIF. W Olimpiadzie CTIF wzięły udział najlepsze drużyny z 23 krajów. Polskę reprezentowali zwycięzcy ubiegłorocznych Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych: MDP Milejczyce z woj. podlaskiego (dziewczęta) i MDP Głuchów z woj. łódzkiego (chłopcy).

W ramach Międzynarodowego Spotkania MDP odbyły się zawody, olimpiada obozowa, wystawa i prezentacja poszczególnych krajów.

W zawodach wzięły udział łącznie 44 zespoły, w tym 34 chłopięce i 10 dziewczęcych.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Milejczyc zajęła w swojej grupie 6. miejsce, a Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Głuchowa – 23. miejsce.

Wspaniałe 2. miejsce zdobyły obydwie drużyny za wspólnie przygotowany występ. Z kolei w olimpiadzie obozowej chłopcy zdobyli 4. miejsce, a dziewczęta 17 (w klasyfikacji zespołów dziewczęcych - 5).

W Zawodach uczestniczyli również: Druhna Teresa Tiszbierek, Druh Leon Mądry i Druh Leszek Nawrocki, którzy weszli w skład międzynarodowego zespołu sędziowskiego.

Dziękujemy Drużynom i ich Trenerom za wysiłek włożony w przygotowanie do zawodów i gratulujemy wyników!