XII Konkurs dla MDP "Najlepsi z Najlepszych". Termin przesłania zgłoszeń - do 31.03.2021 roku

Tradycyjnie zapraszamy wszystkie młodzieżowe drużyny pożarnicze do pochwalenia się swoją pracą i osiągnięciami. Zachęcamy do zgłoszenia Waszych młodzieżowych drużyn pożarniczych do Ogólnopolskiego Konkursu "Najlepsi z Najlepszych" na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem konkursu, do którego mogą przystąpić drużyny, które zrealizowały przynajmniej jeden z celów z każdego z wymienionych w regulaminie kryteriów.

Mamy świadomość jak trudny był dla wszystkich rok 2020 i jak bardzo Wasze działania zostały ograniczone z powodu pandemii Covid-19, jednak mamy świadomość, że większość z Was nie przestała pracować. Podjęliście nowe działań dostosowane do warunków, w których przyszło nam żyć, częściowo Wasza działalność przeniosła się na zajęcia i inne przedsięwzięcia realizowane w systemie on-line. Pomagaliście osobom starszym i samotnym. Uczyliście innych jak przestrzegać zasad sanitarnych i jak zabezpieczać samych siebie. Realizowaliście Wasze pomysły związane z propagowaniem wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Dlatego postanowiliśmy, że mimo wielu ograniczeń chcemy zapoznać się z Wasza pracą, osiągnięciami i promować nowe formy działalności, które bardzo prosimy byście opisali również w formularzu zgłoszenia.

Zgłoszenia w roku bieżącym na konkurs należy przesyłać wyjątkowo do końca marca br. na adres: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa - z dopiskiem: konkurs dla MDP „Najlepsi z Najlepszych”.

W XII edycji konkursu jury będzie oceniać działalność MDP i jej opiekuna w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., dlatego prosimy o przesyłanie opisu działalności MDP i innych dokumentów dotyczących wyłącznie 2020 roku.

Termin przesłania zgłoszeń - do 31.03.2021 roku.

Regulamin
Formularz zgłoszenia