X Europejskie i XIII Krajowe Zawody Sikawek Konnych Śmigiel 2013

Dopisała pogoda oraz widzowie. Nie zawiedli też znamienici goście, którzy tradycyjnie biorą udział w tym corocznym wydarzeniu.

Tym razem ta szczególna dla środowiska strażackiego impreza odbyła się 18 sierpnia na hipodromie w miejscowości Śmigiel (pow. kościański, woj. wielkopolskie), a nie jak do tej pory w Cichowie. Dopisała pogoda oraz widzowie. Nie zawiedli też znamienici goście, którzy tradycyjnie biorą udział w tym corocznym wydarzeniu. A wśród nich: poseł na Sejm RP prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak, który każdego roku sprawuje honorowy patronat nad imprezą, wiceprezes ZG ZOSP RP i prezes ZOW ZOSP RP w Poznaniu Stefan Mikołajczak oraz inni przedstawiciele władz Związku, a także reprezentanci ochrony przeciwpożarowej z zagranicy wraz z delegacjami. Przybyli: prezes Związku Strażaków Czech, Moraw i Śląska Karel Richter, sekretarz generalny Związku Strażaków Słowacji Vendelín Horváth, dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa Czech Jiži Patek, prezes Związku Strażaków z powiatu Beneszow Jozef Pav, a także ppłk w st. spocz. Klara Molnare Sipos i płk János Zsákowics z Budapesztu.

Przy akompaniamencie Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie komendant zawodów Grzegorz Stanisławiak poprowadził w uroczystym przemarszu drużyny z zaprzęgami. Gości, widzów i uczestników wydarzenia powitał główny organizator zawodów Kazimierz Król - członek Prezydium Zarządu OW ZOSP RP Woj. Wielkopolskiego i prezes Zarządu OP ZOSP RP w Kościanie. Prezes Waldemar Pawlak ogłosił oficjalne otwarcie zawodów, pogratulował organizatorom wspaniale przygotowanego spotkania i podziękował wszystkim, którzy pielęgnują strażacką tradycję.

W zawodach wystartowało 11 kobiecych drużyn pożarniczych, 28 zespołów męskich, (4 w osobnej klasyfikacji pomp zdejmowanych z sikawek) i 6 z zagranicy: Czech, Węgier i Słowacji. Razem 45 ekip.

W zmaganiach kobiecych drużyn pożarniczych zwyciężyła KDP Kaniew (woj. wielkopolskie), drugie miejsce zajęła KDP Chróścin (woj. łódzkie), a trzecie KDP Jastrzębie Górne (woj. śląskie). W głównej kategorii męskiej zwyciężyła OSP Świbie (woj. śląskie), na drugiej pozycji uplasowała się OSP Kaniew (woj. wielkopolskie), a na trzeciej OSP Topola Mała (woj. wielkopolskie). W klasyfikacji pomp zdejmowanych z sikawek najlepszą okazała się drużyna OSP Chróścin. Druga była OSP Budy Wielgoleskie (woj. mazowieckie), a trzecia OSP Straszewo (woj. kujawsko-pomorskie).

Wśród zespołów z zagranicy zwycięzcą została węgierska drużyna Sümeg, drugie miejsce zdobyła słowacka Senec, trzecie Budapeszt z Węgier.

O Grand-Prix zawodów walczyły zwycięskie zespoły mężczyzn z Polski i Węgier. Wygrało OSP Świbie.

Uhonorowano również drużyny, które wystartowały z najstarszymi sikawkami:  najstarsza polska sikawka z 1862 roku przyjechała z OSP w Robaczynie (woj. wielkopolskie), a zagraniczna z roku 1893 pochodzi z Czech i należy do OSP Vranow. Docenione zostały również zespoły, które przyjechały z miejsc najbardziej oddalonych od Śmigla. Były to: drużyny z OSP Budy Wielgoleskie (422 km) oraz OSP Budapeszt z Węgier (730 km).

Włodarze miasta Śmigla oraz powiatu kościańskiego wręczyli prezesowi Waldemarowi Pawlakowi replikę sztyletu z epoki brązu odnalezionego przez archeologów na terenie gminy oraz statuetkę sikawki konnej.

Odznaczenia Związku Strażaków Czech, Moraw i Śląska oraz Związku Strażaków Słowacji „Za Zasługi i Współpracę” otrzymali: prezes Waldemar Pawlak, prezes Kazimierz Król, wójt gminy KościanHenryk Bartoszewski, wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kościanie Paweł Buksalewicz, zastępca dyrektora ZW ZOSP RP Wiesław Golański i burmistrz Śmigla Wiktor Snela.

 „Za propagowanie idei organizacji Europejskich i Krajowych Zawodów Sikawek Konnych” prezes Waldemar Pawlak oraz starosta kościański Andrzej Jęcz wręczyli Honorowe Krzyże gościom z zagranicy, a także polskim przedstawicielom straży pożarnej i lokalnego biznesu.

Wśród zaproszonych gości obecni byli również m.in.: senator RP Marian Poślednik, posłowie na Sejm RP Małgorzata Adamczak i Wojciech Ziemniak, członek ZG ZOSP RP Stanisław Wolniczak, wiceprezes  WFOŚiGW w Poznaniu Marek Baumgart, ks. prałat Kondrad Kaczmarek, wiceprezes ZOW ZOSP RP w Poznaniu Grzegorz Marszałek, dyrektor ZW ZOSP RP w Poznaniu Andrzej Jankowski, zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Poznaniu st. bryg. Jan Janiak. A także burmistrzowie i przedstawiciele rad miast i gmin, wójtowie, reprezentanci ogniw Związku OSP RP, prezesi zarządów OSP, przedstawiciele lokalnych firm.

Puchary dla zwycięzców ufundowali: Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemar Pawlak, prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu Stefan Mikołajczak, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, minister obrony narodowej, minister spraw wewnętrznych, minister sportu i turystyki, marszałek Sejmu RP, minister rolnictwa i rozwoju wsi, posłowie na Sejm RP, prezes Związku Strażaków Czech, Moraw i Śląska, sekretarz generalny Związku Strażaków ze Słowacji, prezes ZOP ZOSP RP w Kościanie, wojewoda wielkopolski, marszałek województwa wielkopolskiego, wielkopolski komendant wojewódzki PSP, starosta kościański, burmistrz Śmigla i wójt gminy Kościan.

Tekst i zdjęcia
DOROTA PARDECKA