Wykaz druków na zjazd oddziału wojewódzkiego ZOSP RP

Druki obowiązkowe

 1. Uchwała zarządu oddziału wojewódzkiego Związku OSP RP (1 str.)
 2. Zał. nr 1 do Uchwały - zestawienie liczby delegatów na zjazd i przedstawicieli do zarządu oddziału wojewódzkiego ZOSP RP(1 str.)
 3. Harmonogram zjazdów oddziałów powiatowych ZOSP RP. (1 str.)
 4. Plan przygotowań do zjazdu oddziału wojewódzkiego ZOSP RP. (3 str.)
 5. Regulamin Zjazdu oddziału wojewódzkiego ZOSP RP. (2 str.)
 6. Mandat. Zaproszenie delegata. (1 str.)
 7. Zaproszenie na zjazd oddziału wojewódzkiego. (1 str.)
 8. Lista obecności delegatów OSP na zjazd oddziału wojewódzkiego ZOSP RP. (1 str.)
 9. Lista obecności ustępujących władz i przedstawicieli do zarządu oddziału oraz gości. (1 str.)
 10. Protokół komisji mandatowej zjazdu oddziału wojewódzkiego ZOSP RP. (1 str.)
 11. Sprawozdanie komisji mandatowej zjazdu oddziału wojewódzkiego ZOSP RP. (1 str.)
 12. Protokół komisji wyborczej zjazdu oddziału wojewódzkiego ZOSP RP. (2 str.)
 13. Sprawozdanie komisji wyborczej zjazdu oddziału wojewódzkiego ZOSP RP. (2 str.)
 14. Protokół komisji uchwał i wniosków zjazdu oddziału wojewódzkiego ZOSP RP. (2 str.)
 15. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków zjazdu oddziału wojewódzkiego ZOSP RP. (1 str.)
 16. Uchwała nr 1 zjazdu oddziału wojewódzkiego (1 str.)
 17. Uchwała nr 2 zjazdu oddziału wojewódzkiego (1 str.)
 18. Uchwała nr 3 zjazdu oddziału wojewódzkiego (1 str.)
 19. Uchwała nr 4 zjazdu oddziału wojewódzkiego (1 str.)
 20. Uchwała nr 5 zjazdu oddziału wojewódzkiego (1 str.)
 21. Uchwała nr 6 zjazdu oddziału wojewódzkiego (1 str.)
 22. Uchwała nr 7 zjazdu oddziału wojewódzkiego (programowa)-(2 str.)
 23. Uchwała nr 1 zarządu oddziału wojewódzkiego (2 str.)
 24. Protokół z 1 posiedzenia zarządu oddziału wojewódzkiego ZOSP RP. (2 str.)
 25. Uchwała nr 1 komisji rewizyjnej oddziału wojewódzkiego ZOSP RP. (1 str.)
 26. Protokół z posiedzenia konstytuującej się komisji rewizyjnej oddziału wojewódzkiego ZOSP RP. (1 str.)
 27. Uchwała nr 1 sądu honorowego oddziału wojewódzkiego ZOSP RP. (1 str.)
 28. Protokół z posiedzenia konstytuującego się sądu honorowego oddziału wojewódzkiego ZOSP RP. (1 str.)
 29. Protokół komisji skrutacyjnej zjazdu oddziału wojewódzkiego ZOSP RP. (1 str.)
 30. Sprawozdanie komisji skrutacyjnej zjazdu oddziału wojewódzkiego ZOSP RP. (3 str.)
 31. Informacja o przebiegu zjazdu oddziału wojewódzkiego ZOSP RP. (4 str.)
 32. Informacja zbiorcza z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych w OSP. (3 str.)
 33. Karta ewidencyjna działacza Związku OSP RP. (2 str.)

Druki uzupełniające

 1. Scenariusz obrad zjazdu oddziału wojewódzkiego ZOSP RP, (3 str.)
 2. Tezy do wystąpienia otwierającego zjazd oddziału wojewódzkiego ZOSP RP. (1 str.)
 3. Tezy do referatu na zjazd oddziału wojewódzkiego ZOSPRP. (2 str.)
 4. Tezy do uchwały programowej. (1 str.)

WSZYSTKIE DRUKI SPAKOWANE (ZIP)