Wzorcowy projekt statutu OSP - ubiegającej się o status pożytku publicznego