Wykaz druków na zjazd oddziału powiatowego ZOSP RP

Druki obowiązujące

 1. Uchwała zarządu oddziału powiatowego Związku OSP RP (1 str.)
 2. Zał. nr 1 do Uchwały - zestawienie liczby delegatów na zjazd i przedstawicieli do zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP (1 str.)
 3. Harmonogram zjazdów oddziałów gminnych (równorzędnych) ZOSP RP. (1 str.)
 4. Plan przygotowań do zjazdu oddziału powiatowego ZOSP RP. (3 str.)
 5. Regulamin Zjazdu oddziału powiatowego ZOSP RP. (2 str.)
 6. Mandat. Zaproszenie delegata. (1 str.)
 7. Zaproszenie na zjazd oddziału powiatowego. (1 str.)
 8. Lista obecności delegatów OSP na zjazd oddziału powiatowego ZOSP RP. (1 str.)
 9. Lista obecności ustępujących władz, przedstawicieli do zarządu oddziału oraz gości. (1 str.)
 10. Protokół komisji mandatowej zjazdu oddziału powiatowego ZOSP RP. (1 str.)
 11. Sprawozdanie komisji mandatowej zjazdu oddziału powiatowego ZOSP RP. (1 str.)
 12. Protokół komisji wyborczej zjazdu oddziału powiatowego ZOSP RP. (2 str.)
 13. Sprawozdanie komisji wyborczej zjazdu oddziału powiatowego ZOSP RP. (2 str.)
 14. Protokół komisji uchwał i wniosków zjazdu oddziału powiatowego ZOSP RP. (2 str.)
 15. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków zjazdu oddziału powiatowego ZOSP RP. (1 str.)
 16. Uchwała nr 1 zjazdu oddziału powiatowego (1 str.)
 17. Uchwała nr 2 zjazdu oddziału powiatowego (1 str.)
 18. Uchwała nr 3 zjazdu oddziału powiatowego (1 str.)
 19. Uchwała nr 4 zjazdu oddziału powiatowego (1 str.)
 20. Uchwała nr 5 zjazdu oddziału powiatowego (1 str.)
 21. Uchwała nr 6 zjazdu oddziału powiatowego (programowa)-(2 str.)
 22. Uchwała nr 1 zarządu oddziału powiatowego (2 str.)
 23. Protokół z 1 posiedzenia zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP. (2 str.)
 24. Uchwała nr 1 komisji rewizyjnej oddziału powiatowego ZOSP RP. (1 str.)
 25. Protokół z posiedzenia konstytuującej się komisji rewizyjnej oddziału powiatowego ZOSP RP. (1 str.)
 26. Karta ewidencyjna działacza Związku OSP RP. (2 str.)
 27. Informacja o przebiegu zjazdu oddziału powiatowego ZOSP RP. (4 str.)
 28. Informacja zbiorcza z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych w OSP. (3 str.)

Druki uzupełniające

 1. Scenariusz obrad zjazdu oddziału powiatowego ZOSP RP, (3 str.)
 2. Tezy do wystąpienia otwierającego zjazd oddziału powiatowego ZOSP RP. (1 str.)
 3. Tezy do referatu na zjazd oddziału powiatowego ZOSPRP. (2 str.)
 4. Tezy do uchwały programowej. (1 str.)
 5. Protokół komisji skrutacyjnej zjazdu oddziału powiatowego ZOSP RP. (1 str.)
 6. Sprawozdanie komisji skrutacyjnej zjazdu oddziału powiatowego ZOSP RP. (3 str.)

Wszystkie druki spakowane (ZIP)