Wyjaśnienia do zadanych pytań w postępowaniu ZP/FO/002/2013 - Dostawa wozów strażackich - 1/2013

 
ZP/FO/002/2013                                                                                           Katowice, 2013-04-16
 
 
 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/FO/002/2013. Nazwa zadania: Dostawa wozów strażackich - 1/2013
 
W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:
 
Zadanie nr 2
 
1.      Poz.6 Czy zamawiający dopuści samochód o średnicy zawracania powyżej 13 m ?
 Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
2.      Poz.11 Czy zamawiający dopuści  pojazd z napędem na przednie koła?
 Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
3.      Poz.13 Czy zamawiający dopuści wykonanie stelaża z profili konstrukcyjnych aluminiowych?
 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
4.      Czy zamawiający dopuści dostarczenie świadectwa dopuszczenia w dniu odbioru samochodu.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza
 
Zadanie nr 3
 
Pkt.1 . Czy zamawiający dopuści wykonanie stelaża z profili konstrukcji aluminiowych ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
 
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
 
w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
 
 
 
 
____________________________________
Marian Indeka