1 % podatku - kampania 2011

DRUHNY I DRUHOWIE
ROZPOCZĘŁA SIĘ KAMPANIA 1%
TRWA OD 01.01.2011 R. DO 02.05.2011 R.
NA ROZLICZENIE SIĘ Z URZĘDEM SKARBOWYM MAMY JESZCZE DNI.
PAMIĘTAJ O SWOJEJ JEDNOSTCE
ZACHĘĆ PRZYJACIÓŁ I NAJBLIŻSZYCH,
PRZY SKŁADANIU PIT-u
WPISZ NR. KRS 0000116212

Pobierz program PIT-y 2010

 

Wszystko o 1 % podatku na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RR w roku 2011 za rok podatkowy 2010

 1. Nowe zasady uzyskiwania 1 % podatku w roku 2011 przez OPP.

 2. Podatnik w 2011 r. nadal jest uprawniony do:

 3. Naczelnik urzędu skarbowego w 2011 r. nadal:

 4. Podstawowe zasady przekazywania 1% podatku w roku 2011 na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej za rok podatkowy 2010.

 5. Program PIT-2010 (pobierz program).

 6. Podstawy prawne określające tryb i zasady funkcjonowania instytucji 1%

 7. Uchwała i regulamin "1% podatku na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej"

PIT-y 2010 - Wzory deklaracji podatkowych


ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

„1% podatku dla Związku OSP RP”

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej kieruje prośbę do wszystkich identyfikujących się ze Związkiem, przede wszystkim strażaków ochotników, działaczy oraz członków współdziałających i sympatyków Związku OSP RP o wspólne zaangażowanie się w kampanię „1% podatku dla Związku OSP RP”.

Zachęcamy głównie strażaków ochotników, mających bezpośredni kontakt z podatnikami mieszkającymi na terenie działania ich jednostek o propagowanie kampanii w roku 2011. Wspólnym wysiłkiem możemy własnym jednostkom pomóc zgromadzić dodatkowe środki finansowe.

Rozliczając podatek za 2010 rok , możemy wesprzeć swoją jednostkę. UWAGA! Są zmiany.

Nowe zmiany nakładają nowe obowiązki na OPP, podatnikom zaś będzie łatwiej
możemy odetchnąć z ulgą.

Przypomnijmy – 1% to jedna setna części podatku dochodowego od osób fizycznych, którą podatnik może przekazać wybranej przez siebie jednostce.
Jeśli sam nie wskażesz, komu przekazać 1% podatku, nikt nie zrobi tego za Ciebie. Twój 1% trafi do budżetu państwa.

Nasza kampania potrzebuje niewiele, tylko trochę chęci i czasu, oraz umiejętności dotarcia do podatnika i poinformowania go o możliwości przekazania 1% na rzecz Związku OSP RP.

1% - To pomoc, która nic nie kosztuje darczyńcę.

Odpisując 1% od swojego podatku w rocznym zeznaniu podatkowym wystarczy:

 1. We „WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO OPP”, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego wpisać tylko nasz Numer KRS:  0000116212. Nie można pomylić się w numerze KRS, pomyłka oznacza nie złożenie wniosku.
 2. Wczęści "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, wpisać  „Cel szczegółowy 1%"  tj. wpisać nazwę OSP oraz jej dokładny adres.

Na podstawie powyższych informacji Urząd Skarbowy przekarze pieniądze na rachunek bankowy Związku w okresie od maja do lipca 2011 r.oraz przekaże we wrześniu 2011 r.
Wykaz o:

 • danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków podlegających łącznemu opodatkowaniu,
 • wysokości kwoty przekazanej na rzecz Związku OSP RP,
 • przeznaczeniu kwoty 1% podatku należnego przez Związek OSP RP, jeżeli podatnik wyraził zgodę na przekazanie danych wymienionych wyżej w tym wskazał cel szczegółowy.

Pamiętajmy, że 1% i tak jest należny Państwu.

Przekazując swój 1% dla Związku OSP RP to my mamy możliwość zdecydowania na jaki konkretny cel go przeznaczymy. Wpłata na Związek OSP RP nie jest darowizną. Przekazujemy pieniądze, które i tak stanowią podatek należny Państwu – i to my zadecydujemy czy przekażemy je Skarbowi Państwa, czy na swoją jednostkę. Nawet niewielką kwotę warto przekazać dla Związku OSP RP, z wielu kilkuzłotowych wpłat możemy uzbierać znaczącą sumę.

Pozyskane środki w roku 2011 Związek OSP RP zgodnie z regulaminem „1% podatku dla Związku OSP RP” przekaże jednostkom ochrony przeciwpożarowej na cele ochrony przeciwpożarowej zgodnie z wskazanym przez podatnika celem szczegółowym.

„1% podatku na rzecz Związku OSP RP” – wystarczy, że wpiszesz NR KRS 0000116212 do swojej deklaracji podatkowej.  Przykładowy wzór części deklaracji dotyczącej wniosku:

 

Opracowała: Barbara Lewenti

Informacja na temat kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych na rzecz ZOSP RP zeznań za 2009 rok