Volkswageny przydzielone!

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. realizują II edycję projektu wsparcia działalności OSP poprzez użyczenie przez VWFS Ochotniczym Strażom Pożarnych 20 samochodów Volkswagen.

Hasłem bieżącej edycji jest bezpieczeństwo, prewencja oraz edukacja w zakresie bezpiecznych zachowań, odpowiedzialnych reakcji i udzielania pierwszej pomocy, a także upowszechnianie tej wiedzy wśród lokalnych społeczności.

Bezpieczna mobilność to jeden z celów, który przyświeca Volkswagen Financial Services – firmie, która jest ekspertem w obszarze nowoczesnego finansowania pojazdów i po raz kolejny przekazuje pojazdy do dyspozycji OSP.

10 sierpnia br. ogłosiliśmy nabór wniosków o przystąpieniu do projektu. W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone na stronie ZOSP RP aż 127 Ochotniczych Straży Pożarnych złożyło stosowne wnioski. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP wspólnie z Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. dokonał oceny wniosków złożonych przez OSP.

Przy ocenie wniosków brano pod uwagę m.in. następujące kryteria:

  • dotychczasowe zaangażowanie OSP w działania związane z edukacją i promocją bezpieczeństwa takie jak szkolenia, prezentacje, akcje informacyjne itp.,
  • opis przewidywanego sposobu wykorzystania pojazdu – uzasadnienie potrzeby jego użytkowania poprzez wskazanie, w jaki sposób pozyskanie samochodu mogłoby wesprzeć działalność OSP.
  • deklarację gotowości zaangażowania się OSP w edukację i promocję bezpieczeństwa we współpracy z VWFS oraz prowadzenia w czasie trwania akcji szkoleń z bezpieczeństwa, ratownictwa a także udzielania pierwszej pomocy

Nabór do kolejnej programu pokazał, że Ochotnicze Straże Pożarne w całym kraju nie tylko prowadzą akcje gaśnicze i ratownicze, ale także angażują się w liczne działania edukacyjne. Wnioskujące straże zgłosiły szereg własnych pomysłów na prowadzenie działań edukacyjno-prewencyjnych z wykorzystaniem użyczonych pojazdów takich jak:

  • propagowanie bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy medycznej wśród dzieci i młodzieży na terenach wiejskich we współpracy z dyrektorami szkół, kierownikami ośrodków kultury, świetlic wiejskich oraz instytucji,
  • pogadankami dotyczącymi zagrożenia ze strony tlenku węgla,
  • szkolenie dla strażaków w zakresie ratownictwa technicznego,
  • gry miejskie dla dzieci i młodzieży dotyczące działalności Straży Pożarnej,
  • pilotażowy program Mobilne Ośrodki Szkoleniowe OSP (szkolenie strażaków OSP na terenie swojej miejscowości z zakresu pierwszej pomocy),
  • szkolenia z zakresu zachowania się w przypadku pożaru lub innych miejscowych zagrożeń, w razie wybuchu pożaru w domu i miejscu publicznym,
  • szkolenie z udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem gogli VR z aplikacją 4help do udzielania pierwszej pomocy.

Wiele z inicjatyw przedstawionych w zgłoszeniach było niezwykle ciekawych. Niestety, pula dostępnych pojazdów przeznaczonych do przekazania OSP w tej edycji programu była ograniczona. Zachęcamy jednak wszystkie straże do kontynuowania w swoich jednostkach działań związanych z edukacją i promocją bezpieczeństwa i do zgłaszania się do udziału w kolejnych edycjach programu użyczenia pojazdów.

W wyniku oceny wniosków przeprowadzonej wspólnie przez ZOSP RP i VWFS 10 samochodów VW Transporter oraz 10 aut VW Caddy trafi do następujących OSP:

Lista OSP

Samochody wydawane będą w drugim tygodniu września br.