Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o użycza OSP 30 samochodów Volkswagen Transporter

Szanowne Druhny i Druhowie,

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP zawarł z Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. porozumienie którego celem jest wsparcie przez VWFS działalności ZOSP RP i OSP związanej ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 oraz z zapobieganiem i walką z suszą i zagrożeniem pożarowym w określonych regionach w Polsce.

Przedmiotem umowy jest przekazanie dla OSP przez VWFS do bezpłatnego użytkowania na podstawie Umowy Użyczenia 30 samochodów Volkswagen Transporter T6 TDI, L2H1 4Motion, w celu wsparcia działalności operacyjnej tych jednostek związanej ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 oraz z zapobieganiem i walką z suszą i zagrożeniem pożarowym. Przekazywane pojazdy będą zarejestrowane na VWFS, z ważnym w Okresie Użyczenia przeglądem technicznym i ubezpieczeniem (OC, AC) Do każdego pojazdu dołączona będzie karta paliwowa z limitem 2500 km/miesiąc (limit kwotowy w wysokości 1000 zł/miesiąc) do wykorzystania na stacjach paliw BP.Okres użyczenia wynosi min. 6 miesięcy z możliwością przedłużenia.

Dodatkowo, ZOSP RP wyposaży każdy pojazd w:
  1. maseczki medyczne jednorazowe trójwarstwowe 50 szt. – 14 opak.
  2. kombinezon zgodny z normą PNEN 14126 – 2szt,
  3. rękawiczki nitrylowe 100 szt. – 1 opakowanie,
  4. płyn odkażający etanol do rąk – 1 szt.,
  5. opryskiwacz ręczny ciśnieniowy naramienny – 1 kpl.
  6. płyn do dezynfekcji powierzchni 5 l. – 2 szt,
OSP korzystające z pojazdów zobowiązane będą do prowadzenia ewidencji wykorzystania samochodu (wg. otrzymanego wzoru), umieszczenia, w trakcie trwania akcji mi. 3 postów na social media jednostki oraz, w ciągu pierwszych trzech miesięcy od startu akcji do przesłania drogą mailową 10 zdjęć przedstawiających samochód – z widocznym brandingiem i logotypem VWFS, podczas działań zgodnych z określonym w umowie przeznaczeniem wraz z krótkim opisem tych działań.

Przewidywany termin wydania pojazdów – czerwiec 2020r.

Ochotnicze Straże Pożarne zainteresowane skorzystaniem z powyższego programu proszone są o wypełnienie załączonego wniosku, podpisanie i przesłanie skanu na adres zg@zosprp.pl do dnia 15 czerwca br,

OSP zakwalifikowane do projektu informowane będą o tym fakcie niezwłocznie.

Informacyjnie załączamy także do zapoznania się wzór Umowy Użyczenia Pojazdu którą OSP w przypadku zakwalifikowania się OSP do projektu będzie podpisywać z Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.

Do pobrania:
WNIOSEK - ZGŁOSZENIE o przystąpienie do akcji użyczenie pojazdu .

 

Wszystkie Volkswageny Transportery trafiły już do OSP

Na mocy porozumienia, które Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP zawarł z Volkswagen Financial Services Polska, 29 czerwca ostatnia transza z trzydziestu Volkswagenów Transporterów została przekazana przedstawicielom OSP z różnych rejonów Polski. Poniżej przedstawiamy przygotowane przez Związek kryteria przyznawania samochodów oraz listę wszystkich OSP, do których trafiły Transportery.

Bezpłatnie użyczone OSP przez Volkswagen Financial Services samochody zostały wyposażone w karty paliwowe, są ubezpieczone i objęte obsługą serwisową. Charakteryzują się przestronną 6-osobową kabiną i dużą przestrzenią ładunkową. Napęd na cztery koła pozwoli strażakom dotrzeć w krótkim czasie do każdego miejsca. Volkswageny Transportery będą wparciem dla strażaków-ochotników w ich codziennych działaniach, w tym w walce ze skutkami epidemii COVID-19, powodzi czy suszy.

W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone na stronie ZOSP RP, 67 Ochotniczych Straży Pożarnych złożyło stosowne wnioski. Wytypowanie 30 z nich okazało się o tyle trudne, że każda OSP wykazała duży potencjał użytkowania Volkswagena Transportera T6 TDI L2H1 4Motion. Dotychczasowe działania zgłoszonych OSP również wskazywały na ich duże zaangażowanie i poświęcenie. Przyjęto zatem kilka kryteriów pomocnych w obiektywnym dokonaniu wyboru finałowej trzydziestki, w tym:

  1. przynajmniej jedno auto na województwo (jeżeli z danego województwa złożono jeden wniosek to został rozpatrzony pozytywnie);
  2. statystyka działań w 2020 r.;
  3. liczba członków mogących brać udział w akcjach;
  4. opis przewidywanego sposobu wykorzystania pojazdu.

Do 29 czerwca wszystkie Volkswageny Transportery trafiły do wytypowanych Ochotniczych Straży Pożarnych (lista OSP w PDF).

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w dotychczasowej realizacji projektu, a wszystkim wnioskodawcom przekazujemy wyrazy uznania za dotychczasową działalność.