Uroczyste posiedzenie Zarządu Głównego ZOSP RP

3 września 2021 r. w Warszawie pod przewodnictwem prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Głównego Związku OSP RP. Tematem wiodącym spotkania była przyszłość Związku i Ochotniczych Straży Pożarnych w świetle założeń Strategii ZOSP RP Florian 2050.

Zarys strategii przedstawił przewodniczący Zespołu ds. Strategii ZOSP RP dr Marian Zalewski. Członkowie Zarządu Głównego z aprobatą odnieśli się do informacji o dotychczasowych pracach nad strategią.

W związku z setną rocznicą powstania organizacji spotkanie miało uroczysty charakter. W jego trakcie okolicznościowe dyplomy z okazji jubileuszu na ręce prezesa Waldemara Pawlaka złożyli między innymi marszałek woj. mazowieckiego Adam Struzik oraz Bronisław Skaźnik prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.