Uroczyste podsumowanie XI edycji Programu "Ognisty Ratownik - Gorąca Krew" za nami

Centralna Uroczystość Podsumowania XI edycji Programu „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” odbyła się w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie w dniu 24 lutego br.

W uroczystym spotkaniu z laureatami wzięli udział m.in. przedstawiciele współorganizatorów: Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża i Narodowego Centrum Krwi.

XI edycja Programu pozwoliła na pozyskanie 7.260 litrów tego bezcennego leku. Była to też to okazja do podsumowania programu, który w sumie przyniósł osobom potrzebującym 49,5 tys. litrów krwi. Do tej edycji Programu przystąpiły w całym kraju 53 jednostki PSP i 190 jednostek OSP. W sumie 3.177 strażaków oddawało krew i promowało ideę honorowego krwiodawstwa w 2016 r.

Uroczystość podsumowania była okazją, żeby podziękować laureatom w imieniu organizatorów oraz wszystkich, którym bezinteresowna pomoc strażaków uratowała życie i zdrowie.

 

Zwycięzcami XI edycji Programu „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie – Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” zostali w poszczególnych kategoriach:

Kategoria I - "Najaktywniejsza Jednostka PSP"
- I miejsce – Komenda Powiatowa PSP Nakło, okręg kujawsko-pomorski,
- II miejsce – Komenda Powiatowa PSP Brzesko, okręg małopolski,
- III miejsce – Komenda Powiatowa PSP Mońki, okręg podlaski.

Kategoria II - "Najaktywniejsza Jednostka OSP"
- I miejsce – OSP Zakrzów, okręg małopolski,
- II miejsce – Klub HDK PCK przy Zarządzie Oddziału Miejskiego OSP RP w Bydgoszczy, okręg kujawsko-pomorski.
- III miejsce – OSP Przewóz, okręg lubuski,

Kategoria III -  "Najaktywniejszy Strażak Indywidualny"
- I miejsce – pan Paweł Malinowski z KP PSP w Koluszkach, okręg łódzki,
- II miejsce – druh Bogdan Kurek z OSP w Zakrzowie, okręg małopolski,
- III miejsce – pan Ryszard Sikora z KP PSP w Goleniowie, okręg zachodniopomorski.

Podczas spotkania poinformowano, że Prezes PCK - Pan Stanisław Kracik ogłosił kolejną, XII edycję Programu na 2017 r. W 2017 roku w regulaminie programu występują zmiany – dodatkowa kategoria „Szkoły Pożarnicze”, które będą oceniane wyłącznie na poziomie centralnym.

 

Tekst: Zbigniew Kaliszyk

Zdjęcia: Iwona Legędź (Strażak)