Upamiętnienie przez strażaków OSP 1050 rocznicy Chrztu Polski.

Zapraszamy i zachęcamy wszystkich strażaków członków ochotniczych straży pożarnych i młodzieżowych drużyn pożarniczych do przystąpienia do wspólnego ogólnopolskiego przedsięwzięcia Związku Podhalan i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Wspólna inicjatywa ma na celu upamiętnienie 1050 rocznicy Chrztu Polski i objęta została patronatem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka oraz Arcybiskupa Sławoja Leszka Głodzia - Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Strażaków.
Głównym założeniem wspólnej inicjatywy jest przemarsz przez Polskę Ognisk Ducha Świętego polegający na zapaleniu przez strażaków ochotniczych straży pożarnych w dniu 14 kwietnia 2016 r. od godz. 20.00 (zgodnie z mapą i instrukcją zamieszczoną poniżej) ognisk w całym kraju, które rozpocznie zapalenie ognia przy krzyżu na Giewoncie.
W dniu 12 kwietnia br. o godz. 12.00 w biurze Związku OSP RP w Warszawie na ul. Oboźnej w obecności przedstawicieli Związku OSP RP i Związku Podhalan w tym Waldemara Pawlaka – Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP oraz Andrzeja Skupień - Prezesa Zarządu Głównego Związku Podhalan odbędzie się konferencja prasowa mająca na celu poinformowanie o wspólnym przedsięwzięciu.
Instrukcja postępowania w sprawie rozpalenia ognisk w ramach Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski
1. Zwracamy się do Członków Związku Podhalan oraz strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce z prośbą o rozpalenie ognisk – symboli jedności narodowej oraz obecności Ducha Świętego w dniu 14 kwietnia 2016r.
2. Ogniska rozpalamy zgodnie z mapką pokazującą czas rozpalenia ogniska w danym sektorze czasowym. Ogniska rozpalamy w dowolnie wybranych miejscach na terenie działania jednostki zgodnie z przepisami bhp i ppoż.
3. Uczestników przedsięwzięcia prosimy o wykonanie fotografii i krótkich filmów rozpalonego ogniska z uwidocznionymi uczestnikami, podaniem nazwy OSP ( wskazaniem gminy, powiatu, województwa) oraz miejsca rozpalenia ogniska, na adres: e-mail: biuro@zwiazek-podhalan.com oraz ods1050@zg.zosprp.pl. Od momentu wykonania zdjęcia rozpalone ognisko staje się lokalnym wydarzeniem, które będzie mogło być prowadzone zgodnie z odrębnymi potrzebami organizatorów.
4. Za bezpieczeństwo otwartego ognia odpowiada Oddział ZP lub właściwa OSP rozpalająca ognisko.
5. Wszelkie pytania dotyczące akcji można kierować do Koordynatora Piotra Gąsienicy tel. 534194404; mail.: piotr.gasienica1@gmail.com Oraz Teresy Tiszbierek tel. 601 918 015; mail: teresa.tiszbierek@zg.zosprp.pl