Uchwała Prezydium ZG ZOSP RP w sprawie zasad organizowania posiedzeń władz oraz imprez masowych w okresie zagrożenia COVID-19