Ubezpieczenie osób przewożonych na szczepienia pojazdami straży pożarnej

Aby zapewnić właściwą ochronę uczestników transportów osób przewożonych na szczepienia pojazdami Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych straży pożarnych oraz kierowców tychże pojazdów, komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak zawarł z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. umowę ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków na okres od 05.02.2021 r. do 04.02.2022 r.
Informacja tu: https://www.gov.pl/web/kgpsp/Polisaubezpieczeniowa