Komunikat dot. przebiegu eliminacji OTWP edycja 2021 w I grupie wiekowej - uczniowie szkół podstawowych.

W związku z bardzo dużą liczbą prób logowania osób nieuprawnionych do udziału w eliminacjach pisemnych w I grupie wiekowej - co spowodowało nieprawidłowe funkcjonowanie platformy internetowej i ograniczoną możliwość logowania się.
Jury OTWP mając na uwadze dobro uczestników podjęło decyzję o unieważnieniu wyników i przeprowadzeniu testu pisemnego ponownie dla całej grupy wiekowej.

 Informujemy, że o terminie (dacie i godzinie testu) poinformowani zostaną  jedynie uczestnicy, którzy prawidłowo przeszli proces rejestracji. Inne osoby, które nie dokonały prawidłowej rejestracji do dnia 3 grudnia br. nie otrzymają wiadomości o dodatkowym terminie testu dla I grupy.

Za zaistniałe problemy wszystkich uczestników serdecznie przepraszamy.

 Zwracamy się z apelem do wszystkich osób zainteresowanych, zwłaszcza rodziców i opiekunów, o niekorzystanie i nie podejmowanie prób wejścia i logowania na platformie OTWP przed i w trakcie wykonywania testu przez dzieci. Takie działania istotnie zaburzają prawidłowe funkcjonowanie platformy i jednocześnie uniemożliwiają sprawne wykonanie testu.