TORUŃ: 13 nowych samochodów pożarniczych dla OSP

Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak i marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki wręczyli 9 grudnia akty przekazania nowych samochodów.

Dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 do ochotniczych straży pożarnych trafiło w tym roku 13 średnich i ciężkich nowoczesnych samochodów ratowniczo-gaśniczych . Oddział wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP zakupił sprzęt w ramach dwuetapowego projektu „Nowoczesne służby ratownicze – zakup pojazdów dla jednostek OSP”.

9 grudnia przed wejściem do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu odbyło się uroczyste przekazanie 6 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP z województwa kujawsko-pomorskiego. Wcześniej 25 sierpnia w tym samym miejscu 7 OSP otrzymało kluczyki do nowych ciężkich pojazdów.

Akty przekazania podczas uroczystości 9 grudnia wręczał prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki i prezes ZOW ZOSP RP Zdzisław Dąbrowski wraz z posłem na Sejm RP Zbigniewem Sosnowskim i komendantem wojewódzkim PSP nadbryg. Januszem Halakiem. W uroczystości wzięli także udział: radni sejmiku i zarządu województwa, starostowie, burmistrzowie i wójtowie oraz przedstawiciele miejscowych struktur Związku OSP RP.