Terminy zjazdów Oddziałów Wojewódzkich ZOSP RP - 2022 rok

Lp.

Województwo 

Termin Zjazdu
OW ZOSP RP

1.

Dolnośląskie

 

2.

Kujawsko-Pomorskie

 

3.

Lubelskie

 23 kwietnia

4.

Lubuskie

 23 kwietnia

5.

Łódzkie

 20 maja

6.

Małopolskie

 30 kwietnia

7.

Mazowieckie

 

8.

Opolskie

 28 maja

9.

Podkarpackie

 5 marca

10.

Podlaskie

  26 maja

11.

Pomorskie

 26 marca

12.

Śląskie

 

13.

Świętokrzyskie

 14 maja

14.

Warmińsko-Mazurskie

 27 maja

15.

Wielkopolskie

 19 marca

16.

Zachodniopomorskie

 

 

 Zestawiła
Hanna Polak