Szkolenie Sędziów Zawodów Strażackich woj. dolnośląskiego

W dniach 7-8 września 2019 r. w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwielicach oraz OSP w Grębocicach (pow. polkowicki) odbyło się szkolenie sędziów młodzieżowych zawodów sportowo-pożarniczych zorganizowane przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj. dolnośląskiego oraz Wojewódzkie Kolegium Sędziów. Zostało ono przeprowadzone zgodnie z obowiązującym programem Szkolenia Sędziów Zawodów Sportowo-Pożarniczych, który został przyjęty Uchwała Prezydium Zarządu Głównego a opracowany w ramach prac komisji ds. młodzieży i sportu ZG ZOSP RP.

Dwudniowe szkolenie składało się z części teoretycznej i praktycznej, które zakończyło się egzaminem. W szkoleniu udział wzięło 45 druhen i druhów z woj. dolnośląskiego. Zajęcia prowadzili dh Tomasz Duda, dh Mirosław Prus, dh Tomasz Stanowski. Komisji egzaminacyjnej przewodniczył dh Marek Duda - przewodniczący Krajowego Kolegium Sędziów. Po zakończonym szkoleniu i pozytywnie zdanym egzaminie uczestnicy szkolenia otrzymali stosowne zaświadczenia i legitymacje i od teraz mogą pełnić funkcje sędziego zawodów.

Celem przeprowadzonego szkolenia było przygotowanie wykwalifikowanej kadry sędziowskiej, która posiadać będzie wiedze i umiejętności do prawidłowego organizowania i przeprowadzania zawodów sportowo-pożarniczych wg Regulaminu Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych.