Strażacka Inicjatywa

W wyniku inicjatywy, która zrodziła się na terenie województwa zachodniopomorskiego w OSP Ustronie Morskie utworzony został Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Ustawy o zmianie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej”.

Zakres zmian ustawy o ochronie przeciwpożarowej obejmuje uzyskanie przez strażaków ochotników odpowiednich świadczeń na wypadek zdarzenia losowego związanego z udziałem w akcjach ratowniczych. W chwili obecnej trwa akcja zbierania podpisów pod projektem zmiany zapisów ustawy.

Wszelkie dodatkowe informacje można znaleźć na stronie http://www.osp.ustronie-morskie.pl/

List popracia