Sprawozdanie 2012

Sprawozdanie finansowe Związku OSP RP za 2012 rok
(plik PDF 8 MB)
pobierz

Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za 2012 rok
(plik PDF 13 MB)
pobierz