Spotkanie najlepszych z najlepszych

Spotkanie laureatów Konkursu „Najlepsi z Najlepszych” na wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna odbyło się 11 września 2020 r. w Muzeum Niepodległości, Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów w Warszawie. W związku z troską o bezpieczeństwo dzieci i ciągle utrzymujące się duże zagrożenie epidemiczne związane z koronawirusem zrezygnowano z tradycyjnego podsumowania i spotkania ze wszystkimi drużynami. Dlatego przy zachowaniu wszelkich obostrzeń sanitarnych w spotkaniu uczestniczyły tylko Wzorowa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP w Ruszowie z województwa dolnośląskiego z najlepszymi opiekunami Rafałem Mesjaszem i Anetą Dobrzańską oraz wyróżniona Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Samborowice, woj. śląskie, której opiekunem jest Roman Pośpiech. Podczas spotkania laureaci zaprezentowali swoją działalność poprzez prezentację multimedialną, uzupełnioną obszernym komentarzem członków drużyny. W podziękowaniu za ciężką całoroczną pracę zwycięska drużyna otrzymała puchar i nagrody.

Partnerami konkursu i fundatorami nagród byli: Muzeum Niepodległości w Warszawie, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Intechplast S.A., Kaliskie Zakłady Przemysłu Technicznego w Kaliszu,  Parlamentarny Zespół Strażaków, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Wytwórnia Umundurowania Strażackiego w Brzezinach.

Konkurs „Najlepsi z Najlepszych” na wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna jest skierowany do młodzieżowych drużyn pożarniczych (MDP) z całego kraju. Co roku nagradzana jest najbardziej aktywna i wyróżniająca się MDP, której praca przyczynia się do popularyzowania ochrony przeciwpożarowej i zasad bezpieczeństwa, tradycji ruchu strażackiego, promowania idei wspólnej pracy na różnych płaszczyznach.

Podczas podsumowania XI Konkursu „Najlepsi z Najlepszych” młodzieży gratulowali sukcesu m.in. dr Tadeusz Skoczek dyrektor Muzeum Niepodległości, Teresa Tiszbierek - wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Grzegorz Obara wiceprezes ZOW ZOSPRP woj. dolnośląskiego, Krzysztof Kowalczyk dyrektor ZW ZOSPRP, Dorota Zagraba dyrektor Wytwórni Umundurowania w Brzezinach, Cezary Nobis dyrektor Biura Prewencji Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Jolanta Piechocka zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Tomasz Waźbiński przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Zdjęcia autorstwa MDP Ruszów oraz MDP Samborowice