Samochody dla małopolskich OSP

W Szkole Aspirantów PSP w Krakowie 14 stycznia 2014 roku miało miejsce uroczyste przekazanie samochodów ratowniczo-gaśniczych dla 27 Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego.

Wartość sprzętu to kwota ok. 12 000 000 zł. Środki na zakup samochodów pozyskano dzięki dotacjom: MSW, ZOSP RP, KG PSP, NFOŚiGW,  WFOŚiG  w Krakowie oraz środkom pochodzącym z budżetów samorządów lokalnych. Lekkie samochody ratowniczo-gaśniczeotrzymało 12 OSP, średnie 14 OSP i jedna ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez zastępcę dyrektora Zarządu Wykonawczego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Woj. Małopolskiego Łukasza Smółkę prezesowi Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Waldemarowi Pawlakowi.

W uroczystości uczestniczyli m. in.: prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak, poseł RP i prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Edward Siarka, komendant główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, małopolski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Mróz, dyrektor Zarządu Wykonawczego Związku OSP RP Jerzy Maciak, wiceprezes WFOŚiGW w Krakowie Józef Kała, komendant Szkoły Aspirantów PSP st. bryg. Bogusław Kogut,  kapelan małopolskich strażaków bryg. Władysław Kulig oraz samorządowcy województwa małopolskiego burmistrzowie i wójtowie oraz wiceprezesi ZOW ZOSP RP i prezesi ZOP ZOSP RP.

Tekst: ZOW ZOSP RP