Przedłużenie terminu złożenia zeznania o wysokości dochodu i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego

Informujemy, że na mocy postanowień rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 571) termin złożenia zeznania podatkowego CIT-8 dla osób prawnych za 2020 r., a więc i dla OSP, został przedłużony do dnia 30 czerwca 2021 r.