PROGRAM SZKOLENIA SĘDZIÓW ZAWODÓW SPORTOWO-POŻARNICZYCH

W dniu 26 kwietnia 2019 r. Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP uchwałą nr 85/17/2019 z 26.04.2019 jednogłośnie przyjęło „Program szkolenia sędziów zawodów sportowo-pożarniczych”.

Program szkolenia został przygotowany przez zespół roboczy w ramach Komisji ds. młodzieży i sportu ZG ZOSP RP, której przewodniczy wiceprezes dh Teresy Tiszbierek. Niniejszy dokument jako projekt był konsultowany i opiniowany przez Zarząd Krajowego Kolegium Sędziów Zawodów Strażackich Związku OSP RP oraz samą komisję. Program szkolenia jest kontynuacją zadania powstawania i aktywnego działania Kolegiów Sędziów Zawodów Strażackich poszczególnych szczebli organizacyjnych w Związku OSP RP.

Celem szkolenia prowadzonego według przyjętego programu jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry sędziowskiej do prawidłowego organizowania i przeprowadzania zawodów sportowo-pożarniczych wg regulaminów obowiązujących w Związku OSP RP tj.:

I. Regulamin Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych;
II. Regulamin Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP;
III. Regulamin Tradycyjnych Międzynarodowych Zawodów Pożarniczych.

W wyniku realizacji programu szkolenia absolwent szkolenia powinien nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • organizacji i przeprowadzenia zawodów,
  • przygotowania placu zawodów oraz sprzętu stosowanego podczas zawodów wg. regulaminów zawodów sportowo-pożarniczych,
  • sędziowania zawodów sportowo-pożarniczych.

Otwórz regulamin w PDF