Pracownia Orkiestry Strażackiej 2019-2020

Pracownia Orkiestry Strażackiej
informacja o projekcie

Projekt „Pracownia Orkiestry Strażackiej” polega na wsparciu strażackich Orkiestr Dętych w Polsce poprzez stworzenie na bazie Związku OSP RP sieci orkiestr dętych oraz objęcie opieką szkoleniową i doradczą ich kadry artystycznej i organizacyjnej.

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności pracy w Orkiestrach strażackich poprzez:
 • wsparcie liderów Orkiestr w budowaniu zespołu zarządzającego i artystycznego,
 • podnoszenie umiejętności artystycznych, zarządczych i liderskich kadry orkiestr
 • multiplikowanie dobrych praktyk w Orkiestrach.

Głównymi działaniami projektu są warsztaty i szkolenia (panel artystyczny, panel z zarządzania), które będą uzupełnione przygotowaniem materiałów szkoleniowych oraz ewaluacją projektu. Okres realizacji projektu kwiecień 2019 do listopada 2020r. Wartość projektu opiewa na 175tys. zł, z czego dotacja FIO wynosi 162tys.zł.

Kadra projektu:
 • Koordynator – Monika Kajzer (m.in. sprawy organizacyjne i formalne projektu oraz organizacja logistyczna warsztatów), tel. 512 577 181 e-mail ps@zosprp.org.pl
 • Kierownik merytoryczny – Bartłomiej Robak (sprawy doboru prowadzących, materiałów szkoleniowych, konsultacje treści warsztatów), tel. 608 579 796, e-mail: orkiestryosp@gmail.com

Harmonogram warsztatów 2019 (stan na 13.09.2019r.) wersja do druku

 • 12-13.10.2019, Kłomnice
  – panel artystyczny: prowadzenie próby Orkiestry przez dyrygenta
  – panel z zarządzania: źródła finansowania Orkiestry, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia przez Orkiestrę działalności odpłatnej pożytku publicznego
  INFORMACJE
  LISTA UCZESTNIKÓW
  PODSUMOWANIE WARSZTATÓW

 • 16-17.11.2019, Warszawa
  – panel z zarządzania: pozyskiwanie środków z programów MKiDN
  – panel z zarządzania: formalno-prawne aspekty funkcjonowania Orkiestr OSP a pozyskiwanie środków na działalność strażackiej Orkiestry
  INFORMACJE
  LISTA UCZESTNIKÓW
  PODSUMOWANIE WARSZTATÓW

Harmonogram warsztatów 2020 (stan na 07.01.2020r.) wersja do druku

 • 29.02–01.03 2020, Warszawa
  – panel z zarządzania w Orkiestrze: komunikacja w orkiestrze; crowdfunding
  INFORMACJE
  Nabór zgłoszeń został zakończony.
  LISTA UCZESTNIKÓW

 • 14-15.03.2020, Szczerców
  – panel artystyczny: musztra paradna w orkiestrze dętej (z uwzględnieniem grup tanecznych)
  – panel z zarządzania: zarządzanie w organizacji pozarządowej prowadzącej strażacką Orkiestrą dętą
  INFORMACJE
  Nabór zgłoszeń został zakończony.
  Warsztaty w terminie 14-15.03.2020 zostały odwołane. Odbędą się w późniejszym terminie (jesień 2020).


 • Październik 2020, panel artystyczny i zarządzanie w Orkiestrze (nabór na miejsce realizacji warsztatów).

* * * 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE DO POBRANIA

- Duch Przygody - aktualizacja marzec 2020 (muz. Karol Pyka)
- Kościelec (muz. Karol Pyka)
- Wysokie ciśnie (muz. Bartłomiej Szułakiewicz)
- Na skrzydłach żagli (muz. Karol Pyka)
- Brass Up (muz. Wojciech Zwierniak)
- Parada Strażacka (muz. Jacek Cielibała)

* * * 

Nabór na miejsce realizacji warsztatów dla kadr strażackich orkiestr dętych

Zapraszamy do zgłaszania się chętne Orkiestry OSP do pełnienia roli gospodarzy warsztatów odbywających się w ramach projektu "Pracownia Orkiestry Strażackiej". Można zgłaszać propozycje terminów warsztatów planowanych w 2020 roku, chęć podjęcia współpracy w ramach projektu. Rolą gospodarza będzie przede wszystkim:
- "użyczenie" Orkiestry, jako grupy muzycznej, na której będą prowadzone zajęcia,
- użyczenie na preferencyjnych warunkach potencjalnych miejsc przeprowadzenia warsztatów, lub pomoc w ich wynajęciu,
- pomoc w logistycznym przeprowadzeniu warsztatów (wskazanie potencjalnych miejsc noclegowych, wyżywienia, promocja itp.),
- przedstawienie uczestnikom warsztatów swojej codziennej pracy w Orkiestrze - warunków, rozwiązań organizacyjnych i artystycznych.
Ze strony Związku OSP finansowane są:
- honoraria prowadzących
- nocleg i wyżywienie grupy warsztatowej
- posiłki dla członków orkiestry warsztatowej

Miejsca realizacji warsztatów w 2020r. będą wybrane po analizie zgłoszeń z Orkiestr, które chciałyby pełnić rolę gospodarzy. Zgłoszenia swojej organizacji można dokonać wypełniając
FORMULARZ - Nabór na miejsce realizacji warsztatów dla kadr strażackich orkiestr dętych.

Dodatkowe terminy warsztatów możliwe do realizacji w przypadku wygenerowania oszczędności projektu.

”Pracownia Orkiestry Strażackiej” – projekt Związku OSP RP