"Pracownia liderów orkiestrowych" Projekt Związku OSP RP dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich