Pracownia Orkiestry Strażackiej 2019-2020

Pracownia Orkiestry Strażackiej
informacja o projekcie

Projekt „Pracownia Orkiestry Strażackiej” polega na wsparciu strażackich Orkiestr Dętych w Polsce poprzez stworzenie na bazie Związku OSP RP sieci orkiestr dętych oraz objęcie opieką szkoleniową i doradczą ich kadry artystycznej i organizacyjnej.

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności pracy w Orkiestrach strażackich poprzez:

- wsparcie liderów Orkiestr w budowaniu zespołu zarządzającego i artystycznego,

- podnoszenie umiejętności artystycznych, zarządczych i liderskich kadry orkiestr

- multiplikowanie dobrych praktyk w Orkiestrach.

Głównymi działaniami projektu są warsztaty i szkolenia (panel artystyczny, panel z zarządzania), które będą uzupełnione przygotowaniem materiałów szkoleniowych oraz ewaluacją projektu.

Okres realizacji projektu kwiecień 2019 do listopada 2020r.

Wartość projektu opiewa na 175tys. zł, z czego dotacja FIO wynosi 162tys.zł.

Kadra projektu:

- Koordynator – Monika Kajzer (m.in. sprawy organizacyjne i formalne projektu oraz organizacja logistyczna warsztatów), tel. 512 577 181 e-mail ps@zosprp.org.pl

- Kierownik merytoryczny – Bartłomiej Robak (sprawy doboru prowadzących, materiałów szkoleniowych, konsultacje treści warsztatów), tel. 608 579 796, e-mail: orkiestryosp@gmail.com

”Pracownia Orkiestry Strażackiej” – projekt Związku OSP RP

* * * 

Nabór na miejsce realizacji warsztatów dla kadr strażackich orkiestr dętych

Zapraszamy do zgłaszania się chętne Orkiestry OSP do pełnienia roli gospodarzy warsztatów odbywających się w ramach projektu "Pracownia Orkiestry Strażackiej". Wstępna data pierwszych dwupanelowych warsztatów planowana jest na 12-13 października 2019r. Można zgłaszać również inne terminy, chęć podjęcia współpracy w ramach projektu. Rolą gospodarza będzie przede wszystkim:
- "użyczenie" Orkiestry, jako grupy muzycznej, na której będą prowadzone zajęcia,
- użyczenie na preferencyjnych warunkach potencjalnych miejsc przeprowadzenia warsztatów, lub pomoc w ich wynajęciu,
- pomoc w logistycznym przeprowadzeniu warsztatów (wskazanie potencjalnych miejsc noclegowych, wyżywienia, pomoc w promocji itp.),
- przedstawienie uczestnikom warsztatów swojej codziennej pracy w Orkiestrze - warunków, rozwiązań organizacyjnych i artystycznych.
Ze strony Związku OSP finansowane są:
- honoraria prowadzących
- nocleg i wyżywienie grupy warsztatowej
- posiłki dla członków orkiestry warsztatowej

Prowadzącym pierwsze warsztaty w panelu artystycznym będzie mjr dr Paweł Joks - Jest absolwentem poznańskiej Akademii Muzycznej w klasie trąbki prof. Romana Grynia. W 1996 roku został laureatem I nagrody na Ogólnopolskim Konkursie Solistów Wojska Polskiego. Dwukrotnie był finalistą Ogólnopolskiego Festiwalu Trębaczy w Kaliszu (1996, 1999). Ukończył studia podyplomowe w zakresie dyrygentury orkiestr dętych w Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku. Od 2002 roku jest Kapelmistrzem Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych. W 2005 roku ukończył studia podyplomowe o kierunku menadżerów kultury w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Termin zgłoszeń Orkiestr OSP do pełnienia roli gospodarzy warsztatów odbywających się w ramach projektu "Pracownia Orkiestry Strażackiej" upływa 21.07.2019. Zgłoszenia prosimy przesyłać przez poniższy formularz.

Wypełnij formularz