Poznań: 30 nowych samochodów ratowniczych dla OSP

8 grudnia najwyżsi przedstawiciele władz Związku OSP RP z prezesem Waldemarem Pawlakiem na czele oraz wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski wręczyli strażakom ochotnikom akty przekazania samochodów ratowniczych.

Uroczyste przekazanie lekkich samochodów ratowniczych zakupionych dla wielkopolskich strażaków ochotników w ramach realizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego Programu Rozwoju OSP 2012-2017 odbyło się 8 grudnia na placu przed Katedrą Poznańską. Łączna wartość inwestycji to 6.387.000,00 PLN.

To efekt doskonałej współpracy Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Woj. Wielkopolskiego oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego z 60 partnerami - 30 samorządami gmin i 30 OSP Wielkopolski. Po raz szósty już zakup był realizowany z dofinansowaniem Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach przyjętego przez Sejmik „Programu Rozwoju OSP Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2020”.

W uroczystości uczestniczyli: prezes ZOW ZOSO RP Województwa Wielkopolskiego a zarazem wiceprezes ZG ZOSP RP Stefan Mikołajczak, wiceprezes Grzegorz Marszałek, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Grażyna Wróblewska, Jego Ekscelencja biskup Damian Bryl, pełnomocnik marszałka dyrektor Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Elżbieta Ruta-Solarska, wójtowie i burmistrzowie gmin, które zakupiły samochody, kapelani strażaccy z księdzem Mateuszem Drobem – Kapelanem Wielkopolskich Strażaków na czele, druhny i druhowie prezesi zarządów OSP otrzymujących samochody oraz strażacy, którzy na co dzień używać będą nowo przekazany sprzęt.

W sumie w latach 2012-2017 dzięki realizowanemu przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego Programowi Rozwoju OSP 2012-2017 kupiono dla OSP sprzęt o wartości ponad 31 mln zł. Były to: 154 lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze, 26 motopomp do wody zanieczyszczonej, 17 przenośnych motopomp pożarniczych, 65 zestawów do ratownictwa technicznego, 791 zestawów ochron osobistych oraz inny niezbędny w ratownictwie sprzęt.