Posiedzenie Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. małopolskiego

30 września 2017 r. w Czułówku (gm. Czernichów) obradował Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej woj. małopolskiego, w którym udział wziął dh Waldemar Pawlak - Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP. Posiedzeniu przewodniczył zaś dh Edward Siarka - Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa małopolskiego, który przedstawił informację o działalności Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. małopolskiego.

Na początku posiedzenia miało miejsce uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych, które otrzymali druhowie: dh Paweł Motyka - Złoty Krzyż Zasługi oraz dh Witold Chojnacki - Brązowym Krzyżem Zasługi.

Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP dh Waldemar Pawlak przedstawił informację z przebiegu XIV Zjazdu Krajowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, który odbył się 9 września br. w Warszawie.

Podczas posiedzenia podsumowano również m.in. zorganizowany i przeprowadzony:

  • II Małopolski Przegląd Zespołów Artystycznych działających przy OSP (26 sierpnia br. - Bochnia);
  • VII Wojewódzki Zlot Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (2 września br. – Myślenice);
  • Wojewódzki Przeglądu Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych województwa małopolskiego (3 września br. – Chełmek).

W trakcie posiedzenia ZOW dokonano również zmiany w składzie tego organu tj. w związku z odwołaniem ze stanowiska Wojewody Małopolskiego – Pana Józefa Pilcha powołany został obecny Wojewoda Małopolski - Pan Piotr Ćwik. Z kolei dh Kazimierz Sady w związku z wyborem na Dyrektora Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP w Krakowie złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. małopolskiego a w jego miejsce powołany został dh Wojciech Kogut.

Tekst - Teresa Tiszbierek
Zdjęcia ZOP ZOSP RP w Gorlicach