Posiedzenie Komisji Państw Naddunajskich CTIF

W dniach 5 - 7 marca 2010 roku w Warszawie odbędzie się posiedzenie Komisji Państw Naddunajskich CTIF (Międzynarodowy Komitet Techniczny Prewencji i Zwalczania Pożarów).

W skład tej Komisji wchodzą przedstawiciele związków pożarniczych z: Austrii, Chorwacji, Niemiec, Serbii, Słowacji, Słowenii, Węgier, Polski oraz Czech, Moraw i Śląska.

Główne tematy obrad:
1. Historia Komisji Naddunajskich CTIF 2002 – 2010.
2. Szkolenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych (w ww. państwach).

Gospodarzem tegorocznego spotkania Komisji Państw Naddunajskich CTIF jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Opr. R.Rokita