Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne

Projekt dotyczy zmiany sposobu ustalania cen i stawek opłat za paliwa gazowe lub energię elektryczną dla jednostek ochrony przeciwpożarowej. W dniu 23 czerwca 2014 r. skierowano do I czytania w komisjach: do Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych