Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Nowości w PNWMWytyczne PNWMStawkiTerminyDokumenty
Miejsca pamięci
- kryteria
    


Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej od 1 stycznia 2003 r. pełni funkcję jednostki centralnej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM). Do naszych zadań należy przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie programów polsko-niemieckiej wymiany młodzieży, które realizowane są przez środowisko pożarnicze (zarówno ochotnicze, jak i zawodowe). Wnioskodawcami mogą być poszczególne Ochotnicze Straże Pożarne, Zarządy Związku OSP RP i Komendy PSP wszystkich szczebli.

Środki na wsparcie programów pochodzą całkowicie z funduszy PNWM. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje na podstawie obowiązujących wytycznych specjalnie powołana do tego celu komisja.

Wnioski można składać on-line lub w formie papierowej.

Rodzaje programów podlegające dofinansowaniu:

  • ogólna wymiana młodzieży
  • podróże do miejsc pamięci
  • praktyki
  • hospitacje
  • projekty trójstronne
  • projekty specjalistyczne (dla animatorów wymiany młodzieży)
  • materiały informacyjne.

Na co można uzyskać dofinansowanie:

  • koszty programu np. wyżywienie, zakwaterowanie, materiały robocze, przejazdy związane z programem i koszty pośrednika językowego (dotacja dla gospodarzy)
  • koszty transportu i ubezpieczenia (dotacja dla gości).

Zapraszamy do lektury wskazówek dla wnioskodawców, w których zostały zawarte najważniejsze informacje dotyczące ubiegania się o dotację.

Strona internetowa Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
www.pnwm.org