Podpisano umowę między MSWiA i ZOSP RP

23 marca b.r. została zawarta umowa między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W ramach tej umowy ZOSP RP przekazana zostanie dotacja w wysokości 27 mln 526 tys. zł na realizację zadań zleconych. Kwota ta przeznaczona zostanie na dopłaty do zakupu samochodów pożarniczych i karosacji, dofinansowanie zakupów umundurowania, remontów i modernizacji remiz, szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej i organizacji obozów szkoleniowych młodzieżowych drużyn pożarniczych. 

Umowę podpisali: podsekretarz stanu w MSWiA Zbigniew Sosnowski i główny księgowy MSWiA Waldemar Nowak, a ze strony Związku OSP RP – dyrektor Zarządu Wykonawczego Jerzy Maciak, zastępca dyrektora Zarządu Wykonawczego Wiesław Golański i główny księgowy ZOSP RP Kazimierz Pluciński.

Agnieszka Boruszkowska