Podpisanie Porozumienia pomiędzy ZOSP RP a KG PSP

W dniu 1 grudnia 2010 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, ul. Oboźna 1, reprezentowanym przez Zarząd Wykonawczy ZOSP RP a Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38 reprezentowaną przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz określające min. wygląd środków ochrony indywidualnej dla strażaków OSP.

Na mocy porozumienia dokumentem regulującym wymagania techniczne, wygląd zewnętrzny, w tym kolorystykę i oznakowanie środków ochrony indywidualnej dla strażaków OSP z wyjątkiem hełmów będzie zarządzenie nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 roku Dziennik Urzędowy KG PSP z dnia 23 października 2009 roku.

Oznacza to, że dla OSP obowiązuję następująca kolorystyka:

Ubrania specjalne- ubranie ciemnogranatowe lub czarne z taśmami fluorescencyjnymi żółtymi i odblaskowymi -srebrnymi , usytuowanymi poziomo.

Kominiarki-kolorkości słoniowej lubbiały

Rękawice –kolor ciemnogranatowy lubczarny , mogą być oznakowane taśmami odblaskowymi- srebrnymi i fluorescencyjnymi- żółtymi.Taśmy można stosować wyłącznie na wierzchniej części rękawic, pośrodku powierzchni zakrywającej śródręcze.

Kolorystyką hełmów zgodnie z porozumieniem jest:

a) hełm czerwony -dla PSP
b) hełm biały-dla OSP

Tekst i foto - Agnieszka Boruszkowska - miesięcznik "Strażak"

Treść Porozumienia