PIERWSZA OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA DZIECIĘCYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH.

17 czerwca br. w Wieruszowie odbyła się pierwsza w Polsce, unikatowa, wyjątkowa pod każdym względem i bardzo widowiskowa PIERWSZA OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA DZIECIĘCYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH.

Olimpiada zorganizowana została przez Związek OSP RP i OSP Wieruszów a także Samorząd Gminy Wieruszów. Impreza w której udział wzięli najmłodsi członkowie ochotniczych straży pożarnych z całej Polski miała na celu m.in.:

 1. popularyzowanie szkolenia pożarniczego wśród dzieci,
 2. wyrobienie nawyków bezpiecznego zachowania w sytuacjach zagrożeń,
 3. kształtowanie świadomości udzielania pomocy innym osobom,
 4. rozwijanie pasji sportowych,
 5. popularyzowanie zagadnień ochrony przeciwpożarowej,
 6. integracja dziecięcych drużyn,
 7. wymiana doświadczeń opiekunów dziecięcych drużyn.
Krótka relacja z Olimpiady

Udział w Olimpiadzie wzięły 32 dziecięce drużyny pożarnicze z całego kraju – ponad 350 zawodników w wieku od 4 do 10 lat!!!

Konkurencje rozegrane podczas Olimpiady zgodnie z regulaminem to:
 1. Sztafeta
 2. Musztra
 3. Ćwiczenie bojowe „ma mokro”
 4. Ćwiczenie bojowe „sikawka”

Decyzją zespołu sędziowskiego wszystkie startujące drużyny zostały zwycięzcami Pierwszej Ogólnopolskiej Olimpiady Dziecięcych Drużyn Pożarniczych.

Olimpiada była wynikiem coraz większego zainteresowania działalnością wychowawczą i edukacyjną w zakresie ochrony przeciwpożarowej realizowaną przez ochotnicze straże pożarne skierowaną do dzieci przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP i inicjatora imprezy OSP Wieruszów. To wyjątkowe spotkanie odbyło się dzięki wielu przyjaciołom ochotniczych straży pożarnych za co jako organizatorzy wyrażamy ogromną wdzięczność i nadzieję na kolejne spotkania z naszymi najmłodszymi strażakami.

Olimpiada odbyła się pod patronatem Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP, Rzecznika Praw Dziecka oraz Marszałka Województwa Łódzkiego.